Avdelningen gymnasieskola har flyttat

12 junSkolverket arbetar med en ny webbplats för vägledning i studie- och yrkesval: utbildningsguiden.skolverket.se. Den ska ersätta de fyra olika webbplatser vi haft tidigare. Information om val av gymnasieprogram och skola finns där.

Länkar direkt till populärt innehållutbildningsguiden.skolverket.se

Här hittar du länkar direkt till de mest använda sidorna på utbildningsguiden.skolverket.se.