Naturbruksprogrammet

Stenläggning

Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Sök, sortera och filtrera bland yrken

Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Information om symboler och gråmarkerade yrken

Yrken efter gymnasiet

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Maskinförare inom skogsbruk, Skogsmaskinförare, Skotarförare, Skördarförare
Exempel på yrken inom gruppen:
Manuell skogsarbetare, Skogsarbetare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Jakt- och viltvård, Jaktvårdare, Jaktvårdskonsulent, Länsjaktvårdare, Länsjaktvårdskonsulent, Viltmästare, Viltvård, Viltvårdare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Arbete med hundar, Djurskötare, Djurskötare inom lantbruk, Husdjurstekniker, Hästskötare, Hästskötare med inriktning mot ridning, Hästskötare med inriktning mot trav, Lantbruk - djur, Lantbrukare, Seminör

Yrken efter högskolan

Exempel på yrken inom gruppen:
Etologi och djurskydd
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Djurskyddsinspektör, Veterinär
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Skogsbruksrådgivare, Skogsingenjör, Skogsmästare, Specialister och rådgivare inom skogsbruk, Virkesköpare
Exempel på yrken inom gruppen:
Driftledare, Lantmästare
Exempel på yrken inom gruppen:
Jägmästare, Skogskonsulent
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Gymnasielärare i yrkesämnen, Naturbrukslärare, Yrkeslärare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Stallchef

Yrken efter yrkeshögskolan

Exempel på yrken inom gruppen:
Maskinförare, Maskinförare inom lantbruk
Exempel på yrken inom gruppen:
Driftledare Lantbruk
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Skogsplanerare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Djurskötare, Djurskötare inom lantbruk, Grisskötare, Ladugårdsförman, Ladugårdsskötare, Yrkesbiodlare

Yrken efter gymnasiet

Det är viktigt att du väljer rätt inriktning och kurser på gymnasiet för att kunna börja jobba inom det yrke du är intresserad av. Fråga skolorna vilka inriktningar och kurser de erbjuder. Det finns ofta flera vägar till ett yrke och ibland behövs arbetslivserfarenhet, vidareutbildningar, prov eller certifieringar. Via branschorganisationer och yrkesnämnder kan du få veta mer om till exempel certifieringar.

Yrken efter yrkeshögskolan

Vilka utbildningar du kan gå på yrkeshögskolan beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Läs mer om yrkeshögskolans utbildningar på www.yrkeshogskolan.se

Yrken efter högskolan

Vilka utbildningar du kan gå på universitet och högskolor beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Du kan få grundläggande behörighet till högskolan inom alla yrkesprogram, men tänk på att många högskoleutbildningar kräver särskild behörighet. Läs mer på www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola