Barn- och fritidsprogrammet

Personlig tränare

Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

Sök, sortera och filtrera bland yrken

Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Information om symboler och gråmarkerade yrken

Yrken efter gymnasiet

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Väktare, Väktare och ordningsvakter
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Barnskötare, Barnskötare förskola
Exempel på yrken inom gruppen:
Personlig assistent
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Elevassistent, Elevassistent skola

Yrken efter högskolan

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Förskollärare, Förskollärare - yrkeserf inom förskoleklass, Förskollärare -interkulturell profil, Förskollärarprogrammet för barnskötare, Förskollärarutbildning, Musikprofil
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Folkhälsopedagog, Folkhälsoplanerare, Folkhälsosamordnare, Folkhälsosekreterare, Folkhälsostrateg, Folkhälsoutvecklare, Folkhälsovetare, Folkhälsovetare - hälsoekonomi
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Grundlärare - förskoleklass, grundskola 1-3, Grundlärare - årskurs 4-6, Bild, Grundlärare - årskurs 4-6, Idrott och hälsa, Grundlärare - årskurs 4-6, Musik, Grundlärare - årskurs 4-6, NO ämnen, Grundlärare - årskurs 4-6, SO ämnen, Grundlärare -årskurs 4-6, Grundlärare förskoleklass till årskurs 6, Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, Grundlärarutbildning - interkulturell profil, inriktning förskoleklass, årskurs 1-3, Grundskollärare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Psykolog, Psykolog - idrottsinriktning, Psykoterapeut
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Närpolis, Polis
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Familjerådgivare, Kurator, Parrådgivare, Parterapeut, Partnerrådgivare, Relationskonsulent, Relationskonsult, Relationsrådgivare, Samborådgivare, Samtalsrådgivare, Separationsrådgivare, Sjukhuskurator, Skilsmässorådgivare, Skolkurator, Äktenskapsrådgivare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Gymnasielärare i yrkesämnen, Yrkeslärare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Fritidspedagog, Fritidspedagog/Lärare i fritidshem, Grundlärare - fritidshem, Grundlärare - fritidshem, bild, Grundlärare - fritidshem, idrott och hälsa, Grundlärare - fritidshem, musik, Grundlärare - interkulturell profil, fritidshem, Grundlärare -fritidshem, Grundlärare förskoleklass till årskurs 6
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Fältassistent, Personligt ombud, Socialsekreterare, Socionom, Socionom - internationellt socialt arbete, Socionom -äldre och funktionshindrade, Socionomyrken

Yrken efter yrkeshögskolan

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Kvalificerad skötare inom psykiatrisk verksamhet, Skötare inom psykiatrisk verksamhet, Skötare inom psykiatrisk vård, Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg, Skötare pykiatri
Exempel på yrken inom gruppen:
Personlig assistent
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Elevassistent

Yrken efter gymnasiet

Det är viktigt att du väljer rätt inriktning och kurser på gymnasiet för att kunna börja jobba inom det yrke du är intresserad av. Fråga skolorna vilka inriktningar och kurser de erbjuder. Det finns ofta flera vägar till ett yrke och ibland behövs arbetslivserfarenhet, vidareutbildningar, prov eller certifieringar. Via branschorganisationer och yrkesnämnder kan du få veta mer om till exempel certifieringar.

Yrken efter yrkeshögskolan

Vilka utbildningar du kan gå på yrkeshögskolan beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Läs mer om yrkeshögskolans utbildningar på www.yrkeshogskolan.se

Yrken efter högskolan

Vilka utbildningar du kan gå på universitet och högskolor beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Du kan få grundläggande behörighet till högskolan inom alla yrkesprogram, men tänk på att många högskoleutbildningar kräver särskild behörighet. Läs mer på www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola