Bygg- och anläggningsprogrammet

Armeringsjärn

Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Sök, sortera och filtrera bland yrken

Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Information om symboler och gråmarkerade yrken

Yrken efter gymnasiet

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Kranförare, Mobilkranförare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Murare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Byggnadsplåtslagare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Målare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Golvläggare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Bilglasmontör, Glasmontör, Glasmästare, Glasmästeriarbetare, Glastekniker, Glastekniker/Glasmästare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Byggnadsträarbetare, Snickare, Ställningsbyggare, Träarbetare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Plattsättare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Betongarbetare, Håltagare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Tak- och tätskiktsmontör, Takmontör, Undertaksmontör
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Anläggningsarbetare, Anläggningsarbetare - gaturum och parker, Anläggningsarbetare - väg och infrastruktur, Bantekniker/banarbetare, Beläggningsarbetare, Järnvägstekniker

Yrken efter högskolan

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Civilingenjör, Civilingenjör - samhällsbyggnad, Civilingenjör - väg och vatten
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Bergstekniker, Gruvingenjör, Högskoleingenjör - berg och anläggningsteknik
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Gymnasielärare i yrkesämnen, Yrkeslärare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Bygg och anläggning - arbetsledare, Byggarbetsledare, Byggingenjör, Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering, Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling, Byggingenjör - byggproduktion och projektledning, Byggingenjör Hållbart byggande, Byggingenjör, Byggteknik, Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning, Byggingenjör, Teknik och arkitektur, Byggnadsingenjör, Byggnadsingenjör - arkitektur och miljö, Byggproduktion - vidareutb, Högskoleingenjör - Byggteknik , Högskoleingenjör - byggnadsteknik, Högskoleingenjör - byggteknik och design, Högskoleingenjör - byggteknik, arkitektur, Högskoleingenjör - byggteknik, järnvägsteknik, Högskoleingenjör - byggteknik, väg och trafikteknik, Högskoleingenjör - husbyggnadsteknik, Högskoleingenjör - väg- och vattenteknik , Planeringsingenjör inom bygg, Planeringsingenjör inom väg och anläggning

Yrken efter yrkeshögskolan

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Arbetsledare vid bergtäkter, dagbrott, anläggningsarbeten, Bergmaterialingenjör, Bergtekniker
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Anläggningsingenjör Järnväg, Anläggningskonstruktör Väg o Vatten, Anläggningsprojektör, Arbetsledare, Arbetsledare Bygg, Arbetsledare anläggning, Arbetsledare inom mark och anläggning, Bygg- anläggningsingenjör projektering, Byggingenjör, Byggledare, Byggnadsingenjör, Byggproduktionsledare, Byggtekniker, Entreprenadingenjör - Kalkyl Inköp Planering, Väg- och Anläggningstekniker
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Banarbetare, Bantekniker, Bantekniker/banarbetare

Yrken efter gymnasiet

Det är viktigt att du väljer rätt inriktning och kurser på gymnasiet för att kunna börja jobba inom det yrke du är intresserad av. Fråga skolorna vilka inriktningar och kurser de erbjuder. Det finns ofta flera vägar till ett yrke och ibland behövs arbetslivserfarenhet, vidareutbildningar, prov eller certifieringar. Via branschorganisationer och yrkesnämnder kan du få veta mer om till exempel certifieringar.

Yrken efter yrkeshögskolan

Vilka utbildningar du kan gå på yrkeshögskolan beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Läs mer om yrkeshögskolans utbildningar på www.yrkeshogskolan.se

Yrken efter högskolan

Vilka utbildningar du kan gå på universitet och högskolor beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Du kan få grundläggande behörighet till högskolan inom alla yrkesprogram, men tänk på att många högskoleutbildningar kräver särskild behörighet. Läs mer på www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola