Vindkrafttekniker

Vindkrafttekniker arbetar med drift-, service- och underhållsarbete av vindkraftsanläggningar. En vindkrafttekniker har ofta ansvar för fem vindkraftverk och det är vanligt att jobba i team. Arbetet kräver god fysik och smidighet då man arbetar på höga höjder och i trånga utrymmen. Som vindkrafttekniker får man vara beredd på att arbeta i olika väderförhållanden. Arbetet innebär mycket egen planering.

Vindkrafttekniker arbetar i företag som sköter drift och underhåll av vindkraftverk. Det kan vara hos turbinleverantörer med serviceavtal eller hos vindkraftsägare som sköter driften själva. Det finns flest vindkraftverk på land, men det finns även vindkraftverk till havs. Vindkraft finns i hela Sverige – de flesta nya verk byggs i norra delen av landet, men befintliga verk finns framförallt i södra delen.

Arbetsuppgifter
Vindkrafttekniker arbetar med drift-, service- och underhållsarbete i en eller flera vindkraftparker. En samling vindkraftverk i ett område utgör en vindkraftpark. En vindkrafttekniker har ofta ansvar för fem vindkraftverk och det är vanligt att jobba i team med en kollega. Vindkraftteknikern arbetar oftast i vindkraftverk som har mellan 80-110 meter höga torn, men nybyggda verk kan nå upp till 170 meter.

Arbetet innebär planerat underhåll då man utför regelbundna servicearbeten på vindkraftverken. Vindkraftteknikern gör även akuta utryckningar vid driftstopp och liknande då man gör felsökningar och åtgärdar fel. I arbetet ingår att göra tester och prova olika funktioner/komponenter i anläggningarna. Arbetet innehåller en blandning av mekaniska och elektroniska moment. Övervakning av anläggningar och rapportering av utföra åtgärder sker i datorsystem.

Arbetsmiljö
Arbetet kan vara fysiskt ansträngande och kräver smidighet. Vindkraftverk är utrustade med hiss eller stege, men man har alltid klätterutrustning på sig. Säkerheten i arbetet är mycket hög och kommer alltid i första hand.

Som vindkrafttekniker får man räkna med att arbeta på hög höjd i olika typer av väderförhållanden, från sol och värme till stark vind och kyla. Arbetet kräver att vindkraftteknikern kör bil mellan de olika områden som man ansvarar för.

Arbetstider
Vindkraftteknikern arbetar under dagtid. Jourberedskap förekommer ibland.

Internationella möjligheter
Vindkraften byggs ut både i Sverige och i övriga Europa. Det innebär att det även finns möjlighet att jobba utomlands.

Förmågor

Förmågor som vindkrafttekniker behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: Det gäller att vara noggrann och ansvarsfull för att kunna genomföra de moment som krävs för att vindkraftverket ska fungera felfritt.

Organisationsförmåga: I arbetet ingår ofta egen planering av drift- och underhållsarbeten, vilket kräver förmåga att kunna organisera och prioritera bland arbetsuppgiftern.

Problemlösningsförmåga: I arbetet ingår att göra felsökningar och prova olika funktioner/komponenter, vilket kräver ett tekniskt handlag och en god förmåga att lösa olika problem.

Samarbetsförmåga: Som vindkrafttekniker jobbar man ofta i team, vilket gör det viktigt att kunna samarbeta bra med andra.

Säkerhetsfokus:
Det är viktigt att man använder och kontrollerar de säkerhetsanordningar som krävs för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.