Apotekare och receptarie

Apotekare och receptarier är experter på läkemedel och deras användning. Yrkesgrupperna arbetar på apotek med recepthantering, rådgivning och försäljning av receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter. De arbetar även inom läkemedelsindustrin med forskning, tillverkning och kvalitetskontroller. En del arbetar på myndigheter. Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier.
Bild på en apotekare som hjälper en kund.

Apotek eller sjukhusapotek är den vanligaste arbetsplatsen. Apotekare och receptarier arbetar även inom läkemedelsindustrin och på myndigheter som Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten och Tandvårds- och förmånsverket. På kliniska avdelningar inom sjukvården blir det vanligare att apotekare och receptarier anställs.

Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. Båda yrkesgrupperna är experter på läkemedelsanvändning. Det är framförallt utbildningens längd som skiljer apotekare och receptarier åt, men även bredden på arbetsområden. Apotekare arbetar inom hela läkemedelskedjan, medan receptarier främst arbetar inom apoteksverksamhet.

Arbetsuppgifter
På apotek arbetar apotekare och receptarier med information och rådgivning kring receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter. Arbetet på apotek är mycket kommunikativt med kundservice, rådgivning och försäljning i fokus.

Många har arbetsledande funktioner på apotek, exempelvis som apotekschefer. Apotekare kan arbeta med att utbilda apotekspersonal och ge stöd i mer komplicerade läkemedelsfrågor. Som apotekare är det vanligt att ha rollen som läkemedelsansvarig, vilket innebär ett övergripande ansvar för att apoteksverksamheten följer lagar, håller hög kvalitet och är patientsäker. Denna roll kan dock även innehas av receptarier.

Inom läkemedelsindustrin arbetar apotekare med hela utvecklingskedjan från forskning, tillverkning, kliniska prövningar, tester och registrering av nya läkemedel till myndighetskontakter, marknadsföring och försäljning. Receptarier inom läkemedelsindustrin arbetar vanligtvis i slutfasen av utvecklingsarbetet, exempelvis med läkemedelsregistrering och kvalitetskontroller.

På sjukhusapotek eller kliniker ansvarar apotekare och receptarier för distribution av läkemedel till sjukhusets avdelningar och information till personalen om hur de ska hantera läkemedel i sitt arbete. Ibland arbetar man med specialtillverkning av läkemedel, exempelvis till små barn.

På Läkemedelsverket arbetar yrkesgrupperna med att granska och kontrollera arbetet inom apoteksverksamhet och läkemedelsindustri.

Förmågor

Förmågor som apotekare och receptarier behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga:
Den analytiska förmågan genomsyrar hela arbetet. Den är bland annat viktig för att kunna dra slutsatser utifrån information.

Kommunikativ förmåga: Var man än arbetar som apotekare eller receptarie behövs en god kommunikativ förmåga. Till exempel i mötet med patienter, i samverkan med kollegor eller när man konsulterar läkare i läkemedelsfrågor.

Noggrannhet: Noggrannhet är viktigt, bland annat för att se till att patienter får rätt läkemedel och använder de på rätt sätt eftersom det handlar om deras hälsa.

Samarbetsförmåga: Det är viktigt att kunna samarbeta och dela med sig av kunskaper till kollegor och andra yrkesgrupper.

Självständighet: Apotekare och receptarier arbetar ofta självständigt med att svara på direkta frågor, ge råd och ta beslut kring läkemedel på egen hand.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.