Djursjukskötare

En legitimerad djursjukskötare arbetar med sjukvård och omvårdnad av bland annat hästar, hundar, katter och exotiska sällskapsdjur. I arbetet ingår till exempel att assistera veterinären vid behandlingar och operationer, men även att på egen hand genomföra vissa vaccineringar och undersökningar.
Två personer håller i en katt

Vanligast är att arbeta på ett djursjukhus eller en djurklinik, men anställning hos ensamarbetande veterinärer, läkemedelsföretag, fodertillverkare eller som egen företagare förekommer också.

Arbetsuppgifter

Djursjukskötare arbetar självständigt med de arbetsuppgifter inom djursjukvård som inte utförs av veterinären. Djursjukskötaren assisterar även veterinären vid undersökningar, behandlingar och operationer. På en vårdavdelning ger man bland annat de sjuka djuren den omvårdnad och behandling de har behov av samt ansvarar för djurets rehabilitering efter skada eller sjukdom. Modern djursjukvård är idag relativt tekniskt avancerad.

Som djursjukskötare har man mycket kontakt med djurägarna. Att ge information om förebyggande friskvårdsbehandling, hälsoråd samt svara på allmänna frågor är en viktig del av jobbet. Djursjukskötare kan också arbeta i receptionen med telefonrådgivning samt tidsbokning.

Inriktningar
Det finns specialområden för djursjukskötare, till exempel anestesi (det vill säga sövning och bedövning inför undersökningar och operationer), röntgen, rehabilitering, kostrådgivning och beteenderådgivning.

En del djursjukskötare har även arbetsledande uppgifter. Personalfrågor, planering av verksamhet och ekonomi kan då ingå i arbetsuppgifterna.

Arbetstider
Som djursjukskötare arbetar man ofta dagtid, men även jourtjänstgöring under kvällar, nätter och helger kan förekomma.

Förmågor

Förmågor som en djursjukskötare behöver ha eller utveckla:

God fysik: Man bör ha god grundfysik, tunga lyft kan förekomma.

Kommunikativ förmåga: Man behöver ha förmåga att kommunicera, såväl med veterinär som med djurägare.

Samarbetsförmåga: Då man ofta samarbetar med andra, som veterinärer och djurägare, är det viktigt att ha en god samarbetsförmåga.

Serviceinriktad: Att vara serviceinriktad och tålmodig är viktigt eftersom djursjukskötare dagligen möter oroliga djurägare och sjuka djur i sitt arbete.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.