Fastighetsskötare

Fastighetsskötare arbetar främst med inre och yttre skötsel av fastigheten. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetsskötare, liksom kompetens inom VVS, el eller snickeri.
Bild på en fastighetsskötare som blåser löv, en stor uppgift på hösten.

Fastighetsskötare kan vara anställda av fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag.

Arbetsuppgifter

Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man är anställd. Hos små fastighetsbolag är det vanligt att en och samma person har arbetsuppgifter inom ett bredare område, medan det inom ett större företag är vanligare att man är specialiserad i en yrkesroll.

Exempel på övergripande uppgifter som ofta ingår i arbetet:

  • Felavhjälpande underhåll
  • Kontakt med hyresgäster
  • Skötsel av grönytor, rabatter, häckar och träd
  • Snöröjning, grusning och sandning på vintern
  • Felsökning och mindre reparationer
Arbetsuppgifterna för fastighetsskötare kan ibland bestå av mer traditionella sysslor som trappstädning och mindre reparationer, men det är ofta en fördel att ha bred kompetens och kunna jobba med både fastighetsskötsel och teknik. I fastighetsskötarens jobb kan användning av verktyg och maskiner ingå, till exempel gräsklippare eller traktorer.

Arbetsmiljö
Det är viktigt att man trivs med att ha kontakt med andra människor och är en bra problemlösare eftersom kontakter med hyresgäster är vanligt förekommande. Eftersom arbetet ofta sker i andra människors hem måste fastighetsskötare ha en mycket god social kompetens och ett respektfullt förhållningssätt.

Förmågor

Förmågor som fastighetsskötare behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Eget ansvarstagande och drivkraft är viktiga förmågor.

Kommunikativ förmåga: Yrket kräver god kommunikationsförmåga och ett bra bemötande gentemot hyresgäster och medarbetare.

Problemlösningsförmåga: Felsökning och åtgärder ingår ofta i arbetet.

Samarbetsförmåga: Fastighetsskötare samarbetar ibland med exempelvis fastighetstekniker, fastighetsvärdar och andra yrkesgrupper.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.