Slaktare och styckare

Slaktare arbetar inom livsmedelsindustrin på slakterier för olika djurslag som ska slaktas och förädlas till livsmedel. Efter uppslaktning är det styckarens uppgift att skilja ut och stycka fram olika köttdetaljer med kniv. De båda yrkena är rörliga och kräver god fysik.

Slaktare är anställda på ett slakteri för en viss typ av djur som måste vara godkända enligt EU-förordning. Styckare kan arbeta på ett slakteri, i ett styckningsföretag eller i en butik.

Arbetsuppgifter
Djuren transporteras till slakterier där de besiktigas av en officiell veterinär. Därefter bedövas djuret med olika bedövningsmetoder innan det avlivas genom avblodning.

Efter djurhantering, avlivning och avblodning krokas slaktkroppen upp på en bana i taket. Grisar tvättas, skållas och avhåras medan nötdjur avhudas. Slaktkroppen förflyttas sedan till en annan plats i slakthallen där andra slaktare tar emot kroppen för urtagning av inälvor. Därefter klyvs slaktkroppen. Klassificeras, vägs och kyls ned. Inre organ, tarmar, hud, fett och ben tas tillvara. En officiell veterinär besiktigar även slaktkroppen, de urtagna inre organen och tarmarna.

Styckare
tar vid efter slaktarens arbete. Först grovstyckas slaktkroppen, antingen liggande eller hängande på en krok. Därefter skiljs köttet från benet, detaljerna skärs ut och fettet tas bort. Styckare är ett hantverksyrke och de flesta moment görs för hand med en kniv. Styckare kan vara specialiserade på vissa uppgifter, men arbetsrotation är vanligt.

I en dagligvarubutik är styckaren oftast själv ansvarig för att stycka ut alla delar och förpacka varorna. Butiksstyckare har ett serviceinriktat arbete eftersom kontakt med kunder ingår i arbetet.

Efter slaktarens och styckarens arbete tar charkuteristen över. I arbetet ingår att förbereda och salta olika köttvaror samt att tillverka charkuterivaror, som till exempel leverpastej och blodpudding. Många av arbetsmomenten som hackning, malning av råvaror, dosering samt oftast även kokning, rökning och ugnsbakning utförs idag maskinellt.

Arbetsmiljö
Slaktare och styckare jobbar i arbetslag. Inom arbetslaget roterar man oftast mellan arbetsuppgifterna. Arbetet utförs i en kylig arbetsmiljö.

Slaktare och styckare måste vara noggranna med hygienen. Utrustning för handtvätt, rengöring och desinfektion ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Förmågor

Förmågor som styckare och slaktare behöver ha eller utveckla:

Kvalitetsinriktad:
Kunna producera med hög kvalitet.

Rörlighet:
Slaktare och styckare har ett rörligt arbete.

Samarbetsförmåga: Slaktare och styckare ingår ofta i arbetslag.

Stresstålig: Arbetstempot är ofta högt.

Styrka:
Det krävs styrka för att hantera slaktkroppar och köttdetaljer, tunga lyft ingår i arbetet.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.