Grovarbetare

Grovarbetare inom bygg och anläggning utför tyngre och enklare arbeten på byggarbetsplatser eller andra anläggningar som ska byggas om eller renoveras. Grovarbetare kan också kallas övriga byggnadsarbetare eller rivningsarbetare. Gemensamt är att det handlar om tyngre och enklare arbeten på byggarbetsplatser.
Bild på tre grovarbetare som arbetar inom rivning.

Grovarbetare kan arbeta på en byggarbetsplats där nya byggnader byggs eller alla typer av byggnader som ska byggas om eller rivas helt eller delvis. Arbetsplatsen kan även vara öppna ytor som ska täckas med olika material och formas eller jämnas ut, oftast i närheten av någon byggnad.

Arbetsuppgifter
En arbetsuppgift kan vara att riva gjutformar. När betongen har stelnat ska formen rivas. Det jobbet räknas som ett grovarbete då mycket kraft måste användas för att riva formen. Formens virke och skivmaterial rensas därefter från spik och sorteras för att användas i en ny gjutning.

Att vara hantlangare till snickare, murare och betongarbetare förekommer också. I dessa fall handlar det om att få fram byggmaterial till hantverkarna på platser där det är trångt eller på annat sätt svårt att få fram material. Med hjälp av grovarbetaren kan hantverkarna hålla ett högre tempo och produktionen kan pågå utan avbrott.

Grovarbetare kan också arbeta med rivningsarbeten. Då handlar det oftast om renovering och ombyggnationer. Vid rivning av hårda material som betong, sten och tegel används en så kallad bilningsmaskin som under högt tryck slår sönder byggmaterialet. Att bila ner byggmaterialet är ett tungt och mycket bullrigt arbete.

Vissa markarbeten vid byggarbetsplatser räknas också som grovarbete. Med handredskap förflyttar och sprider grovarbetaren sand, grus, jord eller annat fyllnadsmaterial. Arbetet görs exempelvis för att jämna ut en markyta eller för anläggning av grönområde i närheten av bostadshus.

Arbetstider
Det är vanligt att arbeta dagtid på vardagar. Arbete på kvällar och helger kan förekomma för att exempelvis tidsplanen ska hålla.

Förmågor

Förmågor som grovarbetare behöver ha eller utveckla:

Styrka: Arbetet är ofta fysiskt med tunga lyft.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.