Undertaksmontör

Undertaksmontörer arbetar med att montera alla tänkbara former av undertak. Det innebär en mängd olika dekorativa, kylande och värme- och ljudisolerande takmaterial inomhus. Det är vanligt att ingå i mindre arbetslag. Undertaksmontörer kommer in sent i byggprocessen.

Undertaksmontörer är oftast anställda i mindre undertaksföretag som är specialiserade på undertaks- och akustikmontage. Företagen arbetar ofta på uppdrag av byggföretag, kommuner, landsting, industrier och fastighetsbolag.

Arbetsuppgifter
Undertaksmontören arbetar med nyproduktion och ombyggnation. Undertaksmontörer monterar ofta undertak i skolor, kontor, sjukhus, industrilokaler och andra offentliga lokaler. Undertak monteras för att skapa ljud- och värmeisolering och för att dölja rördragningar och ventilationskanaler. Estetik och utformning är viktiga delar av arbetet.

Undertaket består vanligtvis av ett bärverk, där skivor av olika material monteras upp. Montering av elskenor ingår också i arbetet. Undertaksmontören arbetar ofta med lätta material av till exempel plåt, gips och aluminium.

Arbetsmiljö
Undertaksmontören arbetar inomhus. Det är vanligt att arbeta i mindre, självständiga arbetslag. Undertaksmontören monterar ofta undertak 3-4 meter över golvet. Ibland monteras undertak på högre höjder, till exempel vid ljuddämpning av industrilokaler.

Förmågor

Förmågor som undertaksmontörer behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: Känsla för estetik och utformning är viktiga delar av arbetet. Undertaksarbetet måste se snyggt ut och är känsligt för slarv, vilket gör att undertaksmontören måste vara noggrann.

Resultatinriktad: Det är viktigt att kunna organisera arbetet steg för steg och att arbeta för ett slutresultat med hög kvalitet.

Problemlösningsförmåga: Undertaksmontören får ofta ta fantasin till hjälp då det är en utmaning att dölja alla rör och lufttrummor. Mycket av arbetet handlar om problemlösning.

Samarbetsförmåga: Det är vanligt att ingå i mindre arbetslag som jobbar tätt tillsammans för att nå ett gemensamt resultat.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.