Tak- och tätskiktsmontör

Tak- och tätskiktsmontörer arbetar med att lägga tätskikt och yttertak på byggnader, men även med att montera tätskikt på byggnadsdelar som kulvertar och brobanor. Arbeten finns inom nyproduktion och renoveringar av äldre hus. Tak- och tätskiktsmontage är ett precisionsarbete som innehåller många olika arbetsmoment, material och tekniker.
Bild på en takmontör.

Tak- och tätskiktsmontörer är oftast anställda i mindre takentreprenadföretag som är specialiserade på takarbeten. Företagen arbetar ofta på uppdrag av privatpersoner, byggföretag, industrier och fastighetsbolag.

Arbetsuppgifter
Tak- och tätskiktsmontören arbetar med att lägga tätskikt och yttertak på byggnader av olika slag. Tak- och tätskiktsmontören arbetar med både nyproduktion och renovering av äldre hus. Ett yttertak måste isolera mot kyla och hålla fukt ute. En stor del av arbetet handlar därför om att lägga takets tätskikt. Det innebär att tak- och tätskiktsmontören först monterar värmeisolering och fuktskydd.

Därefter täcker man taket med olika material, exempelvis papp, betongpannor eller tegelpannor. När det gäller renoveringar av äldre hus med plåttak kan tak- och tätskiktsmontören göra allt underarbete så att en plåtslagare bara behöver lägga själva plåttaket.

Arbetsmiljö
Tak- och tätskiktsmontören arbetar ofta i mindre, självständiga arbetslag. Det är ett utomhusjobb som ofta sker på höga höjder. Arbetet kan ibland vara tungt och kräver god grundfysik, men färdiga takenheter används allt oftare vilket underlättar arbetet.

Förmågor

Förmågor som tak- och tätskiktsmontörer behöver ha eller utveckla:

God fysik: Arbetet kräver god grundfysik då det är mycket rörligt och ibland innebär tunga lyft.

Noggrannhet: Att lägga yttertak är ett precisionsarbete som kräver noggrannhet.

Resultatinriktad: Det är viktigt att kunna organisera arbetet steg för steg och att arbeta för ett slutresultat med hög kvalitet.

Samarbetsförmåga: Det är vanligt att ingå i mindre arbetslag som jobbar tätt tillsammans för att nå ett gemensamt resultat.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.