Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratörer arbetar med att se till att allt ska fungera när en utbildning ska genomföras. Att kunna ha många bollar i luften är en viktig del i arbetet eftersom det är detaljerna som ger helheten. Allt ska vara noga förberett för att det ska fungera i praktiken. Arbetet sker ofta i samarbete med andra, exempelvis lärare och studierektorer.
Större bild på utbildningsadministratör  480p

Utbildningsadministratörer är ofta anställda av högskolor, universitet eller studieförbund. Organisation och privata har också behov av utbildningsadministratörer.

Arbetsuppgifter
För att en utbildning ska kunna genomföras är det mycket som ska fungera. Utbildningsadministratören bokar lokaler, lärare och utrustning, köper in litteratur och annat kursmaterial och beställer fika och luncher. Att lägga schema kan också vara en uppgift. Ibland kommer återbud och då tar utbildningsadministratören kontakt med nya kursdeltagare.

På högskolan är det vanligt att utbildningsadministratören håller i starten av utbildningen och gör uppropet. Särskilt inför terminsstarter är arbetet intensivt.

Studievägledning kan också vara en del av arbetet. Då informerar man om utbildningarna och tar fram informationsmaterial. Ibland hjälper man studenter som ska studera utomlands med information, planering och kontakter.

På studieförbund är det vanligt att man tar initiativ till och organiserar studiecirklar och kulturprogram. Då ansvarar man för rekrytering av studiecirkelledare. Att marknadsföra och sälja utbildningar liksom att ha ansvar för ekonomi och budget kan ingå i arbetet. Att informera på arbetsplatser om olika studievägar är annat som kan ingå. Det är vanligt att man har många utåtriktade kontakter. Det kan vara myndigheter, företag, medlemsorganisationer och med allmänheten.

Under tiden utbildningen pågår kan utbildningsadministratören behöva lösa problem som plötsligt uppstår för att det ska fungera på bästa sätt. Det kan exempelvis vara att läraren blir sjuk eller att lokalerna inte fungerar bra. Då samarbetar man ofta med andra för att hitta lösningar.

Efter utbildningen är klar ska kursintyg utfärdas, utvärderingar registreras och ibland har också administratören hand om ekonomin kring utbildningen.

Utbildningsadministratören kan också tillsammans med andra arbeta med att planera för kommande utbildningar och utveckla utbildningen till det bättre.

Förmågor

Förmågor som utbildningsadministratörer bör ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Kunna kommunicera med andra både i tal och skrift.

Organisationsförmåga: Viktigt att kunna organisera och strukturera arbetet som exempelvis schemaläggning.

Serviceinriktad: Förstå behov och snabbt agera för att det ska fungera så bra som möjligt.

Social förmåga: I arbetet ingår att ha många kontakter med andra människor. Studerande och lärare på utbildningen, men också på andra myndigheter, företag och medlemsorganisationer.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.