Gymnasielärare i yrkesämnen

Att undervisa i yrkesämnen är ett sätt att kombinera praktiskt yrkeskunnande med pedagogiskt arbete. Gymnasielärare i yrkesämnen blandar teori med praktik för att förbereda eleverna inför arbete inom det yrke man undervisar om. Det finns kurser och utbildningar inom allt ifrån måleri och plåtslagning till bageri och konditori.
Kvinnlig gymnasielärare med en grupp ungdomar

Gymnasielärare i yrkesämnen arbetar oftast på en kommunal eller fristående gymnasieskola. Yrkesämnen finns främst på yrkesprogrammen, men även som enskilda kurser inom de högskoleförberedande programmen. Gymnasielärare i yrkesämnen kan också arbeta på Komvux eller annan vuxenutbildning.

Arbetsuppgifter
Gymnasielärare i yrkesämnen undervisar i olika yrkeskurser, så som fordonsteknik, golvläggning, florist, bageri eller affärskommunikation. Undervisningen varvar teori med praktiska övningar. Under de praktiska momenten handleder och coachar läraren eleverna. Till grund för undervisningen ligger läroplan och kursplaner, men även behov och önskemål från branschen. Undervisningen kräver förberedelser och uppföljningar, så som att rätta prov och dokumentera elevernas arbete.

På yrkesprogrammen har eleverna arbetsplatsförlagt lärande (APL). Läraren fungerar som handledare inför, under och efter. Läraren kan exempelvis besöka praktikplatsen för att följa upp och dokumentera elevens utveckling. Läraren är också handledare för eleverna när de genomför sitt avslutande gymnasiearbete.

Läraren ingår i ett arbetslag, där man diskuterar olika frågor runt undervisningen och eleverna. Man samarbetar även i ämnesövergripande projekt och genomför utvecklingsarbete. I lärartjänsten ingår vanligtvis också mentorskap. Läraren följer upp elevens skolgång och sköter kontakter med vårdnadshavare. Vid behov samarbetar man även med elevhälsoteamet, så som studie- och yrkesvägledare, kurator och specialpedagog.

Den snabba tekniska utvecklingen och förändringarna i arbetslivet ställer krav på att gymnasielärare i yrkesämnen kontinuerligt följer utvecklingen i branschen. Eleverna utbildas mot ett yrke och för att vara anställningsbara bör de vara insatta i aktuella tekniker och arbetssätt.

Det finns många olika yrkeskurser. Exempel på ämnen som gymnasielärare i yrkesämnen kan undervisa i är:

 • Handel, Turism
 • Arkitektur, Information- och medieteknik
 • Automation, El och energi
 • Livsmedel och restaurang
 • Estetiska ämnen
 • Bygg och anläggning
 • Naturbruk
 • Fastighetsteknik, Isolering, VVS
 • Fordonsteknik
 • Hantverk, frisör, florist
 • Vård och omsorg

Förmågor

Förmågor som gymnasielärare behöver ha eller utveckla:

Flexibel: Att arbeta med ungdomar kräver förmågan att hantera förändringar. Det är också viktigt att flexibelt kunna anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och förutsättningar

Organisationsförmåga: Det är viktigt att vara strukturerad och planera sin undervisning för att tydligt kunna lära ut ämnesinnehållet.

Pedagogisk förmåga: Som lärare är det viktigt att kunna lära ut ämneskunskaperna på ett lärorikt och intressant sätt.

Samarbetsförmåga: Yrkeslärare samarbetar både med andra lärare på skolan och yrkesverksamma i branschen.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.