Montör, el-och teleutrustning

Montörer av el- och teleutrustning kan vara inriktade mot elkraftsprodukter eller mot elektronik. Elektronikmontörer monterar främst kretskort, elektroniska komponenter och kablar i elektroniska produkter. Montörer inom elkraft sätter samman delar och bygger elkraftstekniska maskiner och apparater. Till exempel inreder man elcentraler och sätter ihop de komponenter som ska finnas med.

Montörer av el- och teleutrustning arbetar inom industrin på stora eller små verkstäder. Man kan också vara anställd på ett bemanningsföretag och arbeta som inhyrd personal på ett verkstadsföretag.

Arbetsuppgifter
Elektronikmontörer
arbetar med såväl montering av elektronik och mekanik som avsyning och sluttestning. Ofta sker arbetet i verkstäder där automatiseringen är hög och man använder automatiska monteringsmaskiner. Elektronikmontörer kan också arbeta i verkstäder där de gör mer av uppgifterna för hand.

En elektronikmontör arbetar till exempel som kretskortmontör. Då placerar man ut och löder fast elektroniska komponenter på kretskort. Det finns två metoder, hålmontering och ytmontering. Vid ytmontering plockas komponenterna på automatiskt och lödas i lödmaskinen. Oftast ingår att testa kretskorten med hjälp av datorer och rätta till felaktigheter.

Montörer av elkraftsprodukter (elkraftsmontör) monterar och inreder ställverk och elcentraler eller sätter samman generatorer, motorer och transformatorer. De skruvar, löder, justerar och kontrollerar.
Att bygga en elmotor kan ske utmed en linje. Vissa av momenten, till exempel att koppla kablar i motorn och mycket av hopskruvningen av motorn görs för hand medan man i andra moment har hjälp av maskiner eller robotar.

Att inreda en elcentral efter en kunds önskemål är exempel på en arbetsuppgift som elkraftsmontören utför själv från början till slut. De plockar ihop de komponenter som ska finnas med och sätter säkringar, brytare och övriga delar på plats. När ledningarna kopplas följer man ett schema.

Kablagemontörer arbetar med lödning, montering, trimning och med att sköta automatiska maskiner för tillverkning av kablage.

Montörer av finmekanik arbetar ofta i renrum med mikroskop. (Renrum är en miljö där tillverkning eller vetenskaplig forskning bedrivs och som har en kontrollerad nivå av föroreningar).

Arbetsmiljö
På många arbetsplatser arbetar montörerna i en arbetsgrupp eller en flödesgrupp där de växlar mellan de olika arbetsuppgifterna. Alla i gruppen måste kunna läsa ritningar och arbetsinstruktioner.

Arbetstider
Arbetet är oftast dagtid, men skiftarbete förekommer.

Förmågor

Förmågor som en montör inom el- och teleutrustning behöver ha eller utveckla:

Syn: Montörer behöver ha god syn och normalt färgseende.

Finmotorik: Monöter behöver ha god finmotorisk förmåga, oftast handlar arbetet om att löda mycket små detaljer.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann i monteringsarbete.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.