Teletekniker

Teletekniker arbetar med att skapa förutsättningar för medieöverföring genom att bygga en elektronisk infrastruktur för kommunikation. Detta görs genom att installera generella kabelnät och trådlösa nät för exempelvis data och tele i kontor, industrier och bostäder. Teleteknikern arbetar även med större stadsnät och rikstäckande nät. Bredbandslösning via fiberinstallation är ett vanligt arbetsområde inom yrket.

Teletekniker är ofta anställda av ett elteknikföretag, elinstallationsföretag eller ett specialiserat teleföretag. Beroende på var man jobbar och med vilka arbetsuppgifter kan man ha olika yrkestitlar, exempelvis fibertekniker om man jobbar med fiberinstallationer. Kunder är både företag, bostadsrättsföreningar, bredbandsoperatörer och privatpersoner.

Arbetsuppgifter
Teletekniker jobbar huvudsakligen med att bygga och underhålla nät för medieöverföring. Teleteknikern arbetar både med trådlös kommunikation (till exempel WiFi och mobiltelefoni) och med trådbunden kommunikation över koppar- eller fiberkabel. Kabelförläggning, kontraktering och viss konfigurering av kommunikationsutrustning ingår i arbetet.

I exempelvis konferensanläggningar, skolor och sjukhus arbetar teleteknikern med installation av anläggningar för bland annat ljud-, bild- och tidsdistribution.

Bredbandslösning via fiberinstallation är en växande del av arbetet. Vid nybyggnation av exempelvis villafiber arbetar man med alla delar i en installation, exempelvis arbetsmoment som fibersvetsning och inmätning av fiber.

Teleteknikern gör oftast tekniska beskrivningar av installationerna, för att andra ska förstå hur jobbet är utfört och hur installationen ska användas.

En del av arbetet handlar om service, felsökning och reparation av befintliga installationer. Då är det viktigt att ta reda på vad som är fel genom att kommunicera med kunden och göra mätningar. Teleteknikern åtgärdar felet och provkör utrustningen.

Storleken på arbetsuppgifterna kan variera mycket, man jobbar därför med både små och stora projekt. Teletekniker kan i vissa fall även arbeta med larm- och säkerhetsinstallationer, fastighetsautomation och lösningar för smarta hem. Det senare innebär bland annat teknik som automatiserar funktioner i bostäder och underlättar vardagen för användaren.

Arbetsmiljö
En teletekniker åker ofta ut till kunderna i en servicebil, ensam eller med en kollega. God grundfysik är viktigt, klättring på höga höjder i stolpar kan förekomma.

Förmågor

Förmågor som en teletekniker behöver ha eller utveckla:

Organisationsförmåga:
Det är viktigt att kunna organisera sitt arbete på ett strukturerat sätt. Uppdragen är många och varierande, vilket kräver prioritering.

Problemlösningsförmåga: Vid service- och reparationsarbete måste teleteknikern göra strukturerade felsökningar för att förstå var felet sitter. Man bör tycka om att lösa problem eftersom felavhjälpning ofta ingår i arbetet.

Serviceinriktad: Teleteknikern möter många kunder i arbetet. Det är därmed viktigt att etablera goda kundrelationer, samt att förstå och tillgodose kundens behov och önskemål.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.