Marknadsassistent

Marknadsassistenten är nyckelpersonen vid kontakt mellan företag när avtalen har skapats. Arbetet är omväxlande och marknadsassistenten hanterar oftast många uppgifter samtidigt. Arbetsuppgifterna inkluderar att samla och sprida information, men även att planera för möten och registrera kunder. För detta arbete är det viktigt att vara rik på idéer och att kunna uttrycka sig i både tal och skrift.
Bild på en marknadsassistent i ett möte med andra människor.

Vanligast är att jobba som sekreterare eller assistent på en marknadsavdelning. Det finns också marknadsassistenter som själva har en stor del eller hela ansvaret för marknadsföringen i ett företag eller i en organisation.

Arbetsuppgifter
Marknadsassistent är en yrkestitel som inkluderar många yrken och arbetsuppgifter. Det är svårt att skilja marknadsassistenten från yrket marknadsförare och yrkena går ofta i varandra.

I detta jobb brukar man sköta kundregistret och har många kontakter med människor i och utanför företaget. Det är även vanligt att marknadsassistenten förväntas skapa nya kontakter genom att följa tips på potentiella nya kunder. Marknadsassistenten ska även bygga vidare på relationer med befintliga kunder genom att hålla kontakt, tillgodose önskemål och få in affärsinformation.

Som marknadsassistent arbetar man oftare med att producera marknadsföringsmaterial än med planering och strategi. Om man till exempel finns på ett konsultföretag kan man vara assistent till projektledaren. Man förväntas att stödja marknadsansvarig och produktchef med marknadsrelaterade uppgifter genom att delta i material och säljpresentationer.

Jobbet innefattar främst ansvaret för kreativt skapande. Det brukar främst handla om skapandet av reklam. Exempelvis video, fotografier och inlägg på sociala medier. Marknadsassistenten förväntas även att skapa presentationer och marknadsföra det egna eller andra företag, bland annat genom sociala medier.

Marknadsassistenten kan även få ansvar för de administrativa delarna, som uppföljning av resultat och statistik av olika projekt. Bland administrativa uppgifter inkluderas även insamlandet och analyser av information, både från marknaden och dess medlemmar. Vidare ska man även sammanställa rapporter och hålla sig uppdaterad om mediavärlden. Ytterligare exempel på administrativa uppgifter kan vara att skapa bokningar, event och förhandla om priser.

Förmågor

Förmågor som en marknadsassistent behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: Uppgifterna kan variera från jobb till jobb och från dag till dag. Projekten ställer krav på olika sätt och därför är det bra om man känner sig bekväm med att anpassa sitt arbetssätt.

Kommunikativ förmåga: För att klara arbetet som marknadsassistent är det viktigt att kunna uttrycka sig i både tal och skrift. I arbetet har man mycket kontakt med och ska hantera olika människor. Det är alltså viktigt att förstå och göra sig förstådd på bästa sätt.

Kreativ förmåga: I det kreativa arbetet ska man skapa olika idéer för olika projekt. Därför passar det att ha en konstnärlig blick och talang för att kunna ta fram snyggt reklam- och informationsmaterial.

Organisationsförmåga: Som marknadsassistent kan man ha flera uppgifter samtidigt. Det hjälper därför att kunna organisera, planera och prioritera sitt arbete för att hålla koll på detaljer, möten, namn och annan viktig information.

Stresstålig: Det är vanligt att marknadsassistenten har mycket på gång samtidigt. På så sätt är det därför bra att kunna jobba i ett högt tempo och hantera motgångar.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.