Marknadsförare

Marknadsföraren får uppdrag från företag och organisationer att välja en idé och skapa en marknadsplan. Denna plan görs för att marknadsföra produkter och tjänster från dessa uppdragsgivare. Marknadsföring har som mål att öka försäljningen eller stärka varumärken. I andra fall är målet att marknadsföra en idé, eller ett beteende i form av ett tillvägagångssätt.
Marknadsförare läser på en broschyr

Marknadsförare, även kallad marknadsanalytiker eller marknadskommunikatör, arbetar på företag som anlitas på uppdrag av andra verksamheter som vill ha hjälp med sin marknadsföring. På större företag är marknadsföraren ofta del av en marknadsavdelning. Det är även vanligt att marknadsföraren är ensamt ansvarig för marknadsföringen i en organisation.

Arbetsuppgifter
Marknadsförarens viktigaste uppgift är att skapa publicitet och uppmärksamhet för andra företags produkter, tjänster eller idéer. Detta kallas för marknadsföring och innehåller många steg.

Först analyserar marknadsföraren en viss marknad, dess produkter och konkurrenter, för att skapa en helhetsblick av marknaden. Målet är att ta reda på hur marknadsföringen ska utformas eller hur produkterna kan förbättras för att de ska sälja mer. Det är vanligt att skicka ut enkäter eller utföra undersökningar för att samla denna information. Marknadsföraren ska även vara uppdaterad inom sociala medier för att kunna anpassa och agera på aktuella trender och information.

Därefter skapar marknadsföraren en kampanj, även kallad för marknadsplan, i form av säljstrategier. Kampanjen kan ske lokalt, nationellt och globalt. Marknadsföraren projektleder och ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera denna kampanj. Det gäller att ha en känsla för när och hur kampanjen ska utföras. Målet är att försöka få rätt produkt, eller tjänst, till kunden på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Då är chanserna goda för att strategin lyckas.

Eftersom marknadsföraren anpassar sin marknadsplan för kunderna så kan den se ut på olika sätt. Bland annat kan marknadsföraren skapa annonser och broschyrer. Internet, tidningar, radio och TV är andra exempel på användbara kanaler som marknadsföraren bör förstå och behärska. En marknadsförare ska även synliggöra den egna verksamheten och andras verksamheter genom att jobba med digitala plattformar, exempelvis sökmotorer och sociala medier.

Förmågor

Förmågor som en marknadsförare behöver ha eller utveckla:

Förtroendeingivande: I marknadsförarens möte med kunder är det viktigt att kunna knyta kontakter och kunna behålla dessa. Detta görs genom ett bemötande och arbete som målar upp ett förtroende för verksamheten och marknadsföraren.

Kreativ förmåga: Arbetet ställer krav på skapandet av nya, eller förnyade, marknadsplaner. Därför behöver marknadsföraren ha lätt för att tänka i nya banor och vara bra på att kläcka nya idéer.

Kommunikativ förmåga: En marknadsförare ställs ofta inför uppgiften att formulera texter för en målgrupp och idéer för det egna företagets kunder. Därför är det viktigt att vara bra på att uttrycka sig, både i tal och skrift, för att det avsedda budskapet ska nå fram på bästa sätt.

Organisationsförmåga: I processen av en marknadsplan finns många steg och faktorer. Mycket av arbetet bedrivs även inom en tidsram för projektet. Marknadsföraren måste vara bra på att planera sitt arbete för att hålla sina tider, samt för att ta med det som projektet behöver.

Säljinriktad: En stor del av marknadsförarens arbete handlar om att sälja en idé, vara eller tjänst. På så sätt eftertraktas personer som kan försäljning och hittar övertygande säljargument.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.