Läkare

En läkare måste kunna kombinera sina medicinska kunskaper med mänsklig förståelse. Läkaryrket kan innehålla en mängd olika arbetsuppgifter beroende på vilket arbetsområde man arbetar inom och hur länge man varit läkare. Exempelvis barnläkare är specialiserade för att arbeta just med barn medan läkare inom rättsmedicin arbetar med att hjälpa till att lösa brottsmål.
Läkare med patient

Arbetsplatserna för läkare är många. Man kan arbeta på exempelvis sjukhus, vårdcentraler, privata mottagningar och läkemedelsföretag eller ägna sig åt forskning och undervisning på universitetssjukhus. Man kan även arbeta tillsammans med försäkringskassor eller med personal ute på företag.

Arbetsuppgifter

Som läkare träffar man patienter med olika besvär och arbetsuppgifterna skiljer sig bland annat beroende på om man har valt att specialisera sig eller inte samt på vilken specialitet man i så fall valt. Till exempel tillbringar kirurgen en stor del av sin tid i operationssalen, medan en psykiatriker arbetar mycket med samtal med sina patienter. I läkarens arbete ingår också ofta att informera patienten och de närstående om till exempel behandlingsmöjligheter och biverkningar av mediciner. Läkare arbetar ofta i arbetslag med bland annat andra läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

I läkararbetet ingår också administration. I patientens journal för läkaren in resultatet av undersökningar och behandlingar. Man skriver remisser om patienten måste skickas vidare till andra avdelningar och kliniker. Även sjukintyg och recept på mediciner ska skrivas ut. Dessutom är läkaren ofta chef och har personalansvar.

Efter att ha arbetat som läkare i några år vidareutbildar sig de flesta läkare till specialistläkare och arbetar efter det inom någon av de cirka 60 specialiteter som finns i Sverige. Exempel på några specialiseringar är allmänmedicin, internmedicin, psykiatri, kirurgi, barn- och ungdomsmedicin, gynekologi och ortopedi.

Arbetstider
Som läkare måste man vara beredd på obekväma arbetstider och övertid. Arbetar man på sjukhus har man också jour vissa tider.

Förmågor

Förmågor som en läkare behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga befinner sig i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att samtala med patienter och informera om exempelvis behandlingar.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att förhindra misstag vid exempelvis diagnostisering och behandling.

Självständighet: Som läkare gör man ofta självständiga bedömningar utifrån sina medicinska kunskaper.

Uppmärksam: Som läkare är det viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken behandling patienten är i behov av.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.