Läkemedelskonsulent

Nästan alltid på resande fot, med kontoret i bilen och hemma. Läkemedelskonsulenten har ett fritt arbete med ett stort eget ansvar. Man arbetar ensam men möter många människor. En läkemedelskonsulent bör vara entusiastisk och ambitiös, ha lätt för att samarbeta och för att tala med och inför människor.

Läkemedelskonsulenter arbetar på svenska och internationella läkemedelsföretag som producerar och forskar kring mediciner. De kan också kallas för produktspecialister.

Läkemedelskonsulenten har ett distrikt, ett eget geografiskt område att arbeta i. Inom distriktet besöker konsulenten sjukhus, vårdcentraler, privatpraktiker och apotek.

Arbetsuppgifter
Läkemedelskonsulenten är företagets personliga kontakt med kunderna. Arbetet handlar om att informera om företagets produkter. Det är viktigt att vara uppdaterad om vad som händer på läkemedelsföretaget. Det kan till exempel gälla nya upptäckter, nya mediciner eller för- och nackdelar med vissa läkemedel.

Läkemedelskonsulenten planerar själv sin tid och bokar in möten med läkare, sjukvårdspersonal och farmaceuter på sjukhus, vårdcentraler, privatpraktiker och apotek. Mellan de personliga mötena håller man kontakt via telefon och mail.

Ibland arrangerar läkemedelskonsulenten events och informationsmöten för kunder för att skapa relationer. Det är vanligt med möten på luncher, kafferaster och kvällar eftersom det är då kunderna har tid att mötas.

Det gäller att vara lyhörd och att under mötena fånga upp önskemål, frågor och synpunkter på produkterna. Därefter kommunicerar läkemedelskonsulenten med sitt företag. Det kan till exempel vara frågor som måste besvaras av företagets specialister på forsknings- eller medicinavdelningen.

Ibland möter läkemedelskonsulenten patienter direkt för att exempelvis informera om hur ett tekniskt hjälpmedel fungerar.

Många läkemedelskonsulenter går vidare inom företaget som till exempel säljledare, försäljnings- eller produktchefer.

Arbetstid
Arbetstiden delas mellan besök, resor och arbete på kontoret som ofta kan vara hemma. I samband med kundbesök kan arbetet ibland vara på kvällstid.

Förmågor

Förmågor som läkemedelskonsulenter behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: I läkemedelskonsulenters arbete ingår att tala med och inför människor.

Organisationsförmåga: Det är viktigt att kunna planera och organisera sitt arbete.

Samarbetsförmåga: En läkemedelskonsulent bör ha lätt för att samarbeta med andra yrkesgrupper.

Serviceinriktad: Arbetet är till stor del ett självständigt med mycket kundkontakter.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.