Besiktningstekniker, bilprovning

En besiktningstekniker arbetar med att kontrollera fordon så att de uppfyller de krav som ställs på dem vad det gäller säkerhet och miljö. Tekniska hjälpmedel, datautrustning, mätinstrument och verktyg finns som stöd i arbetet. I jobbet träffar man också många kunder och det gör att det är viktigt med en känsla för service samtidigt som man är noggrann.
Bild på en besiktningstekniker på bilprovningen.

Besiktningstekniker arbetar på bilprovningsstationer.

Arbetsuppgifter
Besiktningstekniker arbetar med att kontrollera att fordon uppfyller säkerhets- och miljökrav. De möter dagligen olika slags kunder och deras fordon. Kunderna är privatpersoner, åkerier, budbilsfirmor och andra som måste besiktiga sina fordon.

Till hjälp vid besiktningen har man olika tekniska hjälpmedel, datautrustning, mätinstrument och verktyg. Besiktningsteknikern informerar kunderna, som erbjuds att delta i besiktningen, om fordonets skick och om de eventuella fel som upptäcks vid besiktningen. Det händer att besiktningsteknikern beslutar om körförbud, exempelvis när en bil är i så dåligt skicka att den är en fara för trafiksäkerheten.

Besiktningsteknikern ger också råd och tips om fordon. Eventuellt får ägaren återkomma och visa upp sitt fordon när felen är åtgärdade.

Arbetsmiljö
Arbetet kan vara slitsamt för axlar, nacke och höfter, så det är viktigt att tänka på att arbeta ergonomiskt.

Arbetstider
Arbete på kvällar och helger förekommer.

Förmågor

Förmågor som en besiktningstekniker behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Besiktningstekniker möter många människor och måste kunna kommunicera med dem på ett tydligt sätt.

Noggrann: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att besiktiga bilar.

Serviceinriktad: Det är viktigt att kunna ge bra service till de kunder man möter.

Säljinriktad: I arbetet ingår även merförsäljning av tilläggsprodukter, till exempel olika typer av tester och diagnoser.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.