Stödassistent

Som stödassistent arbetar man med personer som beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. Arbetet innebär att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja den enskildes förmågor och självständighet. Andra yrkestitlar kan vara omsorgsassistent, vårdare eller habiliteringsassistent.
Bild på en stödassistent som lagar mat med en brukare.

Stödassistenter kan arbeta på många olika arbetsplatser som till exempel gruppboende, daglig verksamhet eller korttidshem för barn.

Arbetsuppgifter
Som stödassistent kan man arbeta med människor som har exempelvis fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Oavsett arbetsplats utgår man från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Inom gruppboenden kan det röra sig om att stötta och hjälpa till vid vardagliga sysslor som matlagning och städning. Det kan också handla om att stötta en person till att få en sysselsättning.

Det kan även handla om att uppmuntra till och möjliggöra fritidsaktiviteter som att driva olika verksamheter inom boendet som exempelvis caféverksamhet, snickeri, konst eller datorkurser. Det kan också vara sinnesstimulerande aktiviteter som bad, massage, musik eller sjukgymnastik.

På barn- och ungdomsverksamheter vistas barn och ungdomar vissa helger eller veckor för att ge avlastning för föräldrarna. Då arbetar man med olika aktiviteter tillsammans med barnen som exempelvis kreativt skapande, musik eller att åka på utflykter.

Många personer inom LSS har nedsatt förmåga att förstå och tolka verbal kommunikation. Arbetet kan då innebära att anpassa den omgivande miljön så den blir förståelig eller att dela upp uppgifter som ska utföras i moment. Ofta i form av bilder, föremål eller genom text, för att förenkla och ge en överblick.

I arbetet ingår också att föra dokumentation över personens utveckling och behov i syfte att kunna följa upp att personen får rätt stöd och hjälp.

Arbetstider
Inom daglig verksamhet arbetar man dagtid. Gruppbostäder samt barn- och ungdomsverksamheter är bemannade dygnet runt, då jobbar man dag, kväll eller natt.

Förmågor

Förmågor som stödassistenter bör ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Förmåga att sätta sig in i andra människors situation. Ha förmåga att stötta och motivera utifrån individens förutsättningar.

Förmåga att vara flexibel: Flexibilitet är bra då man möter och arbetar med många människor med olika egenskaper och behov.

Gott omdöme: Man måste vara ansvarsfull och lyhörd. Ha förmåga att sporra den enskilde att klara olika uppgifter själv utan att kränka. Kunna ge rätt stöd som gagnar den enskilde.

Kreativ förmåga: Det behövs ofta kreativa idéer för att nå framsteg i arbetet.

Samarbetsförmåga: Att kunna samarbeta och vara flexibel är bra då man möter och arbetar med många människor med olika egenskaper och behov.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.