Sågverksoperatör

Sågverksoperatörer måste både ha goda kunskaper om trä och om hur man sköter tekniska maskiner. I de olika leden av produktionen i ett sågverk finns oftast datorstöd som styr och övervakar arbetet och hjälper sågverksoperatören att få ut maximalt av råvaran.

Sågverksoperatör är ett gemensamt namn för de som arbetar med att sköta olika slags maskiner i sågverk.

Arbetsuppgifter
Sågoperatörer arbetar från ett operatörsrum och styr och övervakar barkningen eller sönderdelningen av stockar till plank och brädor. På TV-skärmar kan hela såglinjen följas och övervakning sker av kritiska punkter. Vid ett manöverbord kan man göra ändringar i processen, till exempel ändra bandets hastighet, eller justera om något hakar upp sig. Oftast finns datorstöd som styr sågarna och transporterar stockar och virke genom såghuset.

Ofta arbetar sågoperatörer i arbetslag på två eller flera operatörer som växlar mellan att sitta i kontrollrummet och arbeta ute i anläggningen. Att byta verktyg, till exempel sågklingor, liksom att sköta visst underhåll kan ingå i uppgifterna ute i anläggningen.

En hyveloperatör sköter maskiner som hyvlar sågat virke. Det är ett precisionsarbete som kräver noggrannhet. I arbetet ingår att ställa in och programmera maskinerna, kontrollera och övervaka hyvling, ansvara för att resultatet blir bra och sköta underhåll på maskinerna.

Som torkoperatör eller torktekniker planerar, styr och övervakar den datorstyrda torkningen av virke i torkhusanläggningen. Man justerar till exempel temperatur och luftfuktighet. Arbetet innebär ett stort ansvar för att kvaliteten på virket blir bra.

En virkessorterare arbetar med att bedöma den slutliga kvaliteten på varje planka eller bräda. Datorer styr processen så att brädorna kapas till rätta längder, kvalitetsmärks och sedan lastas i olika fack efter kvalitet.

Arbetsmiljö
Buller kan förekomma när arbetet utförs ute i anläggningen. Kontrollhytterna däremot är ljudisolerade. I sågverken förekommer trädamm från sågningen som kan orsaka allergiska reaktioner hos den som är känslig. Genom nya effektiva ventilations-, spån- och dammutsugningssystem har dock företagen lyckats minska dessa problem.

Arbetstider
Sågverksoperatörer kan arbeta dagtid eller skift. Vanligast är tvåskift, men treskift och kontinuerlig drift kan förekomma.

Förmågor

Förmågor som sågverksoperatörer behöver ha eller utveckla:

Kvalitetsinriktad: Ha fokus på resultatet och att producera med kvalitet.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Resultatinriktad: Att kunna producera tillfredsställande resultat på kort tid, att lösa eventuella problem i produktionen så de blir så kortvariga som möjligt.

Stresstålighet: När det uppstår problem i produktionen måste man kunna tänka klart och snabbt kunna hitta lösningar.

Säkerhetsfokus: Förmåga att kunna förutse risker i arbetet.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.