Fordonslackerare

Fordonslackerare arbetar med att återställa lacken på skadade fordon. I arbetsuppgifterna ingår att maskera, slipa, spackla och lacka karosser och detaljer på olika fordon. Ingen skada är den andra lik. Det kan handla om plast- och plåtskador, rostskador eller repor av olika slag. Ett noggrant grundarbete och känsla för form och detaljer är viktigt i arbetet.

Fordonslackerare arbetar på verkstäder som är specialiserade på lackering eller på större skadeverkstäder där fler yrkesgrupper arbetar, exempelvis bilskadereparatörer.

Arbetsuppgifter
Fordonslackerare arbetar med att återställa lacken på skadade fordon. Det kan vara personbilar, lastvagnar och bussar. Fordonslackeraren bearbetar karosser och detaljer så att lacken får samma yta och kulör som före skadan skedde. I arbetet använder lackeraren olika verktyg som slipmaskiner, spackelspadar och lackeringssprutor.

Innan lackeringsmomentet tar vid krävs ett noggrant grundarbete som är avgörande för slutresultatet. I arbetet ingår att maskera, slipa och spackla. Maskering innebär att täcka den yta på fordonet som inte ska bearbetas. Därefter slipas och spacklas skadan. Lackeraren gör en färganalys och färgblandning för att få fram rätt kulör till fordonet.

Det finns även mindre områden att specialisera sig på inom fordonslackering, exempelvis foliering och motivlackering. Foliering innebär att klä fordonet med en tunn folie för att förändra utseendet. Motivlackering kan exempelvis handla om att sätta motiv på företagsbilar.

Arbetsmiljö
Säkerheten är mycket viktig i arbetet. Fordonslackeraren använder heltäckande skyddsutrustning och friskluftsmask i sprutboxen. En fordonslackerare kan själv utföra alla arbetsmoment eller vara specialiserad på en uppgift. En del fordonslackerare arbetar i arbetslag och då kan flera lackerare jobba med olika moment på samma skada.

Förmågor

Förmågor som fordonslackerare som behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: Arbetet behöver utföras med stor noggrannhet, både vid grundarbetet och lackeringsmomentet. Ytan och kulören ska se exakt likadan ut som före skadan skedde.

Kvalitetsinriktad: Det är viktigt att ha ett stort fokus på ett slutresultat med hög kvalitet. Fordonslackeraren är ofta sista personen i ledet som gör bilen klar för leverans till kund.

Samarbetsförmåga: Det är viktigt att kunna samarbeta med andra fordonslackerare och med bilskadereparatörer som återställer formen och strukturen på skadan innan lackeringsarbetet tar vid.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.