Betongarbetare

Betongarbetare tillverkar grunden till hus, vägar och anläggningar. I arbetet ingår att bygga form, armera, gjuta och efterbehandla betongkonstruktioner. Det kan vara husgrunder, golv, väggar, pelare och broar. Betongarbetare monterar också prefabricerade betongelement som levereras till byggarbetsplatsen från en fabrik, vilket blir allt vanligare i dagens byggande.
Bild på betongarbetare.

Betongarbetare är vanligtvis anställda hos bygg- och anläggningsföretag.

Arbetsuppgifter
Betongarbetare arbetar med att bygga form, armera, gjuta och efterbehandla betongkonstruktioner. Oftast arbetar man med huskonstruktioner, en vanlig arbetsuppgift är att gjuta och armera betongplattor till husgrunder. Även anläggning av vägar och broar ingår i arbetet. Betongarbetaren gjuter också betonggolv.

Vid armeringsarbetet använder betongarbetaren armeringsjärn och armeringsnät som sätts upp enligt en ritning. Armering används för att förstärka betongkonstruktionen. Gjutning är nästa steg i arbetet. Det är en tillverkningsteknik som innebär att flytande betong hälls i en gjutform och stelnar.

Betongen levereras färdigblandad i en roterande maskin till byggarbetsplatsen. Betongarbetarens uppgift är att se till att betongen pumpas ut i formen. Under gjutningen vibrerar man betongen för att det inte ska bli några luftblåsor, men det finns också självkompakterande betong som inte behöver vibreras. När betongen är gjuten efterbehandlas ytan på olika sätt.

Vid arbete med prefabricerad betong levereras färdiga betongelement till byggarbetsplatsen och betongarbetarens uppgift är då att montera och fästa dessa på plats. Det blir allt vanligare att betongelement förtillverkas på fabrik, exempelvis väggar och pelare.

Arbetsmiljö
På större byggarbetsplatser ingår betongarbetare i arbetslag med andra yrkesgrupper, oftast träarbetare. Arbetet sker ofta utomhus och ibland på höga höjder. Betongarbetare arbetar ofta inom en region där uppdragen förläggs på olika platser, resor till och från arbetet är därför vanligt. Arbetet kan vara fysiskt krävande, men betongpumpar och byggkranar underlättar arbetet.

Förmågor

Förmågor som betongarbetare behöver ha eller utveckla:

God fysik: En god grundfysik underlättar då arbetet kan vara fysiskt ansträngande i vissa situationer. Det finns dock många hjälpmedel.

Problemlösningsförmåga: Ibland stöter betongarbetaren på problem och behöver använda fantasi och hantverksskicklighet för att lösa uppgiften.

Samarbetsförmåga: Betongarbetare ingår ofta i arbetslag och behöver därför kunna samarbeta med andra betongarbetare och yrkesgrupper på byggarbetsplatsen.

Självständighet: Betongarbetare behöver kunna ta egna initiativ och arbeta självgående. Det kan till exempel handla om att se och upptäcka fel och brister.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.