Resesäljare

Resesäljare hjälper kunder att finna goda lösningar för deras resa. Att hjälpa kunden att hitta en passande resa, oavsett om det är en privatresa eller en affärsresa, är resesäljarens uppgift. Resesäljare behöver kunna förstå kunden och hitta det där lilla extra som gör att kunden blir nöjd. Servicekänsla samt goda kunskaper om bokningssystem och resmål är grundläggande inom yrket.
Bild på en resesäljare i butik som visar en katalog för en kund.

Resesäljaren kan antingen arbeta på en resebyrå eller hos en researrangör. Resesäljare som arbetare på ett callcenter möter säljaren kunden via telefon eller internet. I en butik kommer kunderna även in spontant.

Arbetsuppgifter
En resesäljare säljer privatresor, affärsresor samt grupp- och konferensresor. De säljer både färdiga paket och sätter ihop individuella lösningar enligt kundens önskemål. Där ingår exempelvis hotell, transporter, kunskaper om destinationer.

Det är viktigt att som resesäljare vårda varumärket. Bemötande, förtroende, upplevelse och service bildar en helhet som har stor betydelse för att kunden ska återvända.

Många kunder bokar och köper sina privatresor själva via internet. Om kunden inte hittar en bra lösning på egen hand tar hen ofta hjälp av en resesäljare. Resesäljaren föreslår då olika alternativ och ger information baserat på kundens önskemål och behov.

En affärsresa bokas också allt mer ofta av kunden direkt via internet. Ibland är det med mycket kort varsel och den som reser har ont om tid. Då gäller det att resesäljaren kan hitta ett lämpligt alternativ på kortast möjliga tid. Säljaren ska också se till att avtal följs om sådana finns. Det kan handla om att hålla nere kostnader och spara på miljön. Säljaren förväntas kunna mycket om företaget, de anställda och leverantörernas produkter och bonusprogram.

För att arbeta med grupp- och konferensresor fordras ofta en bred kunskap om resebranschen. Exempelvis kan deltagarna på en konferens komma från flera olika orter. Då gäller det att hitta en plats som det är enkelt för alla att resa till.

En del resebyråer och researrangörer är inriktade på arrangemang för utländska turister och grupper som besöker Skandinavien. Då krävs kunskap om Skandinavien och de länder och kulturer som besökarna kommer ifrån.

Hos researrangörerna finns reseproducenter som planerar de resor som företaget ska sälja. De besöker nya resmål, förhandlar och skriver avtal. Att sammanställa resekataloger, tidtabeller och broschyrer görs i samarbete med reklamfolk och marknadsförare.

Förmågor

Förmågor som en resesäljare behöver ha eller utveckla:

Flexibilitet: Det är viktigt att kunna hantera olika typer av situationer och olika typer av människor.

Kundfokus: Arbetet kräver att man har en god förmåga att ta reda på vad kunden behöver.

Noggrannhet:
Resesäljaren arbetar med mycket person- och prisuppgifter och ska också se till att det blir rätt bokning i systemet.

Serviceinriktad: En resesäljare ska kunna ge kunden service på ett sätt så att kunden blir nöjd.

Stresstålig: Tempot är ofta högt och därför är det viktigt att kunna strukturera och ge snabba lösningar.

Social förmåga: Som resesäljare bör man vara utåtriktad och tycka om att prata med människor.

Säljinriktad: God service och flexibel i kontakten med kunderna.
Att sälja mer än kunden tänkt sig från början ger mervärde för både kund och resebyrå.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.