Regissör

Regissörer är kreativa konstnärer och arbetsledare. Att lyfta fram andras kreativitet är en stor del av arbetet. Regissörer behöver ha förmåga att kommunicera idéer och visioner till medarbetarna i en produktion. Samarbete med flera yrkesgrupper är grundläggande inom yrket.

Regissörer är egenföretagare och arbetar med frilansuppdrag, men de kan också vara anställda.

Arbetsuppgifter
Regissörer arbetar med hela film- eller teaterprocessen från idé till färdig produktion. Det handlar om att förstå och berätta en berättelse för publiken. Regissörer är kreativa konstnärer och arbetsledare. De kommunicerar idéer och visioner till medarbetarna i en produktion. En stor del av arbetet handlar om att inspirera och lyfta fram andras kreativitet.

Teaterregissören är huvudansvarig för den konstnärliga utformningen av en teaterföreställning. Regissören planerar och driver arbetet med föreställningen fram till premiären. Regissören väljer den pjäs som ska sättas upp, ibland i samarbete med teaterchef, en dramatiker som skriver teaterpjäsen eller en dramaturg som bearbetar manuset. I arbetet ingår, bland mycket annat, att läsa och analysera manus med skådespelarna och att leda repetitioner.

Filmregissören leder arbetet med en filmprocess. Filmregissören arbetar bland annat med idébildning, tolkning av manus och iscensättning av det filmiska rummet. Ibland skriver regissören själv manus till filmen, men det kan också vara en manusförfattare. Tillsammans med manusförfattaren utvecklar regissören berättelsen. Att instruera skådespelarna är en del av arbetet under inspelning. Efter inspelningen deltar regissören, bland mycket annat, i klipp- och ljudläggningsarbetet av filmen.

Arbetsmiljö
Teater- och filmproduktion kräver att många yrkesgrupper samarbetar. Teaterregissörer arbetar framförallt nära skådespelare, men också med producenter, scenografer, maskörer och den tekniska personalen. Filmregissörer har ett nära samarbete med producenter, fotografer och filmklippare.

Arbetstider
Arbete på kvällar och helger kan ibland ingå i arbetet.

Förmågor

Förmågor som regissörer behöver ha eller utveckla:

Kreativ förmåga: Regissören behöver ha förmåga att tänka i nya banor och att lyfta fram medarbetarnas kreativitet.

Kommunikativ förmåga: Regissören behöver kunna kommunicera idéer och visioner till medarbetarna i produktionen.

Ledarskapsförmåga: Regissören leder arbetet med en teateruppsättning eller en filminspelning och fungerar som en samlande kraft för de medverkande.

Samarbetsförmåga: Det är en förutsättning att kunna samarbeta med andra då teater och film är ett grupparbete.

Uppmärksam: Arbetet med skådespelarna kräver att regissören är lyhörd och öppen för synpunkter och idéer.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.