Processoperatör inom stål- och metallindustri

Som processoperatör inom stål- och metallindustrin arbetar man med att styra och övervaka olika tillverkningsprocesser. Det kan till exempel röra sig om att framställa råjärn i masugnar. Tillverkningen övervakas från kontrollrum där operatören kan justera olika delar av produktionen och lösa eventuella problem som uppstår. För den som är problemlösare, tekniskt intresserad och kan arbeta skift kan ett jobb som processoperatör vara ett bra yrkesval.

Processoperatörer arbetar inom tillverkningsindustrin.

Arbetsuppgifter
Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum och har en helhetssyn över processflödet. En stor del av arbetet sköts från ett kontrollrum eller styrhytt med datorer. Via bildskärmar och instrumentpaneler övervakar man processen och måste vara väl insatt i hur allt fungerar. Arbetet är i mycket ett övervakningsarbete, men när något inträffar kan man vara tvungen att agera snabbt för att rätta till felet.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

● Processövervakning
● Processtyrning
● Lösa akuta produktionsstörningar
● Provtagning och produktkontroll
● Förebyggande underhåll
● Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö
● Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

Arbetstider
Det är vanligt med skiftarbete.

Förmågor

Förmågor som är bra för processoperatörer att ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Kunna och våga ta initiativ för att till exempel förhindra att en problemsituation uppstår.

Problemlösningsförmåga: Förmåga att lösa problem som kan uppstå i produktionen. Att kunna fatta riktiga beslut utifrån den information man har om en situation.

Regel- och instruktionsfokus: Förmåga att följa regler och instruktioner.

Samarbetsförmåga: Det är vanligt att man arbetar i ett arbetslag och därför är det viktigt att kunna samarbeta.

Simultanförmåga: Förmåga att kunna göra - eller hålla koll på - flera olika saker samtidigt.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.