Behandlingsassistent och socialpedagog

Som behandlingsassistent eller socialpedagog arbetar man med barn, unga eller vuxna med psykosocial, missbruks- eller beroendeproblematik. Behandlingsassistenten hjälper klienterna att kunna leva ett självständigt liv eller ta sig ur ett drogberoende.

Man arbetar ofta inom olika institutioner eller behandlingshem. En institution eller behandlingshem kan drivas av staten, kommun, landsting eller privat.
Man kan också arbeta inom kriminalvården eller som integrationshandledare.

Arbetsuppgifter
Behandlingsassistentens och socialpedagogens arbetsuppgifter är likvärdiga och bygger på samma grund. Arbetsgivarna använder sig av olika titlar beroende på vilken titel som är mest inarbetad hos den aktuella arbetsgivaren.

Behandlingsassistenten engagerar sig i och stöttar klienten i vardagliga saker som exempelvis fritidsaktiviteter, studier eller arbete. Man hjälper och stöttar klienterna även till att sköta vardagliga sysslor som matlagning, tvätt och städning. Behandlingsassistenten hjälper klienterna att förberedas för ett liv utanför institutionen eller behandlingshemmet.

Arbetet som behandlingsassistent handlar mycket om att samtala och lyssna. Man är ett stöd för sina klienter. Det handlar ofta om att hjälpa klienter att komma ur exempelvis ett drogberoende. Det kan också handla om att hjälpa en person få perspektiv på sin bakgrund och på sikt hjälpa klienten att leva ett självständigt liv.

Eftersom de klienter man jobbar med ofta har ett missbruk- och/eller beroendeproblematik, en bakgrund med exempelvis svåra uppväxtförhållanden, kriminalitet med mera kan arbetet vara psykiskt krävande men ger mycket tillbaka till den som vill engagera sig i andra människor.

Arbetsmiljö

Ofta arbetar man inom formerna för något som kallas för medlevarskap. Medlevarskap innebär att man arbetar som om man bodde på institutionen. Det innebär att man arbetar både dagar, kvällar- och nätter. Det kallas för skiftarbete.

Förmågor

Förmågor som behandlingsassistenter/socialpedagoger behöver ha eller utveckla:

Social förmåga: Det är viktigt att kunna samspela med andra människor som behandlingsassistent.

Konflikthanteringsförmåga: Det är bra om man är lösningsfokuserad och kan hantera konflikter hos individer och grupper som behandlingsassistent.

Gott omdöme: Som behandlingsassistent är det viktigt att kunna göra sunda och kloka bedömningar utifrån individen eller gruppen, exempelvis vid aktiviteter, konflikter eller samtal.

Uppmärksam: Behandlingsassistenten behöver kunna rikta uppmärksamheten dit den behövs och vara lyhörd på individen och gruppens signaler.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.