Optiker

Optikern är specialist på ögat och synen. Optikern utför synundersökningar och rekommenderar glasögon, kontaktlinser och andra synhjälpmedel efter kundens behov. Vid misstanke om ögonsjukdom remitterar optikern kunden vidare till ögonläkare. Varje synundersökning journalförs. Kommunikativ förmåga och servicekänsla är viktigt i arbetet.
Optiker gör en synundersökning

De flesta optiker arbetar i optikbutiker som anställda eller egenföretagare. Optiker kan även arbeta på ögonkliniker inom sjukvården. Ett fåtal optiker arbetar på syncentraler inom landstingen. En del optiker arbetar med forskning eller inom glasögon- och kontaktlinsindustrin.

Arbetsuppgifter
En optiker genomför synundersökningar och rekommenderar glasögon, kontaktlinser och andra synhjälpmedel. Optikern har dagligen mycket kundkontakter. I arbetet ingår att fråga kunden om vilka synbesvär kunden upplever, om allmäntillståndet och vilka erfarenheter kunden har av tidigare glasögon eller kontaktlinser.

Vid synundersökningen använder optikern olika mätinstrument och hjälpmedel, till exempel biomikroskop. Optikern bedömer ögats hälsostatus och utprovar styrkor för avstånd- och närseende. Utifrån vad synundersökningen visar går optikern igenom kundens behov och önskemål. Om kunden har ett synfel provar man ut lämpliga hjälpmedel.

Om optikern misstänker en sjuklig förändring eller skada på ögat är optikern skyldig att remittera kunden vidare till en ögonläkare. Varje undersökning journalförs.

Optiker som arbetar på ögonkliniker mäter och undersöker patienters ögon inför besök till ögonläkare. Ofta gör man undersökningar inför olika typer av ögonoperationer. På syncentraler arbetar optiker med utprovning av hjälpmedel för personer med en synskada.

I vissa butiker kan verkstadsarbete förekomma, till exempel att slipa och montera glas i båge. Optikern kan även delta i butiksarbetet om tid finns. Arbetsfördelningen varierar mycket beroende på arbetsplats.

Arbetstider
Arbetstiderna i optikbutik anpassas efter öppettiderna. Arbete på lördagar och helgdagar förekommer.

Förmågor

Förmågor som en optiker behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att rekommendera hjälpmedel och att exempelvis informera om användning av kontaktlinser.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att gör rätt bedömningar om kundens behov.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar optikern med exempelvis optikerassistenter/säljare.

Serviceinriktad: Som optiker är det viktigt att vara serviceinriktad och sätta kunden i fokus. Optiker möter dagligen kunder i alla åldrar med olika behov.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera och bemöta kundens behov.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.