Låssmed/Låstekniker

Låssmeden jobbar med installation och service av lås och säkerhetssystem. Kunderna är både privatpersoner och företag. Det är ett rörligt arbete där man kan jobba både mekaniskt och med IT, elektromekanik och olika säkerhetslösningar. En låssmed bör vara serviceinriktad och noggrann.

Låssmeder arbetar oftast i små företag. Yrkestiteln låssmed ersätts ofta idag med titeln låstekniker.

Arbetsuppgifter
En låssmed bygger, servar och installerar produkter som skyddar mot inbrott efter kunders önskemål. Arbetet kan vara mer eller mindre avancerat, och det finns många olika arbetsuppgifter att välja på inom yrket. Allt från enklare mekaniska arbeten till helt mjukvarustyrda arbetsuppgifter. Ett inbrottsskydd kan bestå av till exempel mekaniska eller elektromekaniska lås, passersystem, inbrottslarm eller kameraövervakning. Många låssmeder gör hela kedjan från projektering till montering, driftsättning och dokumentation av en kunds säkerhetssystem.

Datorprogram används bland annat för att ta fram information om låscylindrar och nycklar, eller för att göra programmering av säkerhetssystem.

I större fastigheter installeras ofta ett så kallat låssystem som styr olika behörigheter. Det innebär att en nyckel eller passerkort enbart går till vissa valda dörrar eller till alla passager i en fastighet. Ett avancerat inbrottsskyddande system kan vara kopplat till andra funktioner i fastigheten, så som belysning, brandlarm eller hissar.

Låssmedsyrket växer alltmer ihop med yrket larm- och säkerhetstekniker (läs mer i separat beskrivning i Yrken A-Ö), något som ställer krav på kunskap om de regler, lagar och normer som styr larm- och säkerhetsteknikerns arbete.

Säkerhetsrådgivare är en annan roll som låssmeden kan ha, till exempel när en kund vill installera ett nytt låssystem eller se över säkerheten. Säkerhetsrådgivaren har kunskap om inbrottsskydd, utrymning vid brand och vilka regler som gäller för tillgänglighetsanpassning.

Låssmeder sköter underhåll och reparationer av gamla lås, både mekaniska och elektroniska. Under jour hjälper de utelåsta personer in i bostäder eller bilar, eller lagar snabbt lås och säkerhetssystem som inte fungerar.

Arbetstider
Schemalagd jourtjänstgöring förekommer.

Förmågor

Förmågor som låssmeder behöver ha eller utveckla:

Finmotorik: Det är ett hantverksyrke som kräver noggrannhet. Man arbetar oftast med händerna och hanterar komplicerade system. Att arbeta med lås är ett jobb där fingertoppskänsla är viktig, man arbetar med små detaljer.

Rörlighet: Låssmeden har ett rörligt jobb. Vid montage förekommer obekväma arbetsställningar och arbete från stege.

Serviceinriktad: Låssmed är ett serviceyrke och det är viktigt att ha förmåga att skapa kontakt med kunderna.

Noggrannhet: Jobbet ställer höga krav på noggrannhet.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.