Logistiker

En logistiker planerar, analyserar och gör beräkningar kring produktion, lager, distribution och transporter. Att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid och till rätt kvalitet är en förutsättning för att företag och organisationer ska lyckas. Logistikern jobbar på detaljnivå, men behöver också ha en helhetssyn för att se till att hela värdekedjan flyter på.
Bild på en logistiker som sitter vid en dator på ett lager.

Logistiker är ett samlingsnamn för olika yrkesgrupper inom produktion- och transportplanering. Andra titlar kan vara lager eller transportplanerare, produktionsplanerare/-samordnare, materialplanerare, inköpare, leverantörsutvecklare.

Logistiker arbetar ofta på företag inom industri, handel eller transport.

Arbetsuppgifter
Logistiker arbetar med planering kring produktion, lager och transport.

Många logistiker arbetar med orderplanering. Arbetet kräver mycket kommunikation med leverantörer och kunder. Logistiker tar fram avtal och sköter kontakter även efter att produkterna levererats. Som en del av orderarbetet planerar logistikerna ofta transporter – både vilket fordon som ska användas och vilken väg det ska ta. Transporterna kan gälla allt ifrån råvaror till färdiga produkter.

Logistiker kan också styra lagret och boka lagerutrymme när nya produkter ska komma in, sköta systemen för lagersaldo eller se till att alla material finns på plats när de behövs i produktionen eller hos kund. Ibland sköter logistikerna inköpen och tar hand om fakturorna.

En logistiker kan också arbeta med att planera produktion och logistik hos olika industriföretag. Det kan vara att skriva produktionsordrar eller göra prioriteringar i tillverkningen. Ibland granskar man enskilda delar och ibland analyserar man hela produktions och logistikkedjan för att se var det kan göras effektiviseringar och värdeökningar. Det handlar hela tiden om att förbättra arbetet så att alla resurser används på bästa sätt.

Idag kan logistiker även vara mer datainriktade och arbeta med att styra, analysera och förbättra företagets flöden genom IT-system.

Det görs många uträkningar för att ta ekonomiska och effektiva beslut. Logistiker kan till exempel räkna ut hur mycket material som kommer gå åt, hur stor lageryta som behövs eller hur lång tid transporterna tar från leverantör till kund. Målet är att minimera kostnader och öka värdet så att kunderna får det de vill ha i rätt tid.

Idag är logistiken en viktig del för företagen. Därför sitter ofta logistikchefen med i företagets ledningsgrupp.

Förmågor

Förmågor som en logistiker bör ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Som logistiker är det viktigt att kunna analysera och förstå flöden ur olika perspektiv.

Kommunikativ förmåga: Logistiker har mycket kontakt med leverantörer och kunder och behöver ha en god förmåga att kommunicera med dem.

Problemlösningsförmåga:
Hittar lösningar på logistik- och transportproblem.

Samarbetsförmåga: Det är viktigt att kunna samarbeta som logistiker, då det är vanligt med arbetslag.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.