Isoleringsmontör

Isoleringsmontörer arbetar med att isolera värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar. Isolering behövs bland annat för att spara energi, minska bullernivåer och skydda mot brand och olyckor. Yrket kräver hantverk, kreativitet och förmåga att planera sina arbeten. Isoleringsmontören måste oftast hitta nya lösningar för varje isolering och ytbeklädnad.

Isoleringsmontörer är anställda av isoleringsföretag som utför arbeten inom teknisk isolering.

Arbetsuppgifter
Isoleringsmontörer arbetar inom VVS (värme, ventilation och sanitet). Det finns tre huvudinriktningar inom yrket; VS-isolering, ventilationsisolering och isoleringsplåtslageri.

VS-isoleraren isolerar rör för värme och kyla och ventilationsisoleraren isolerar ventilationskanaler vid nybyggnation och ombyggnationer. I arbetet används material som sten- eller glasullsisolering, cellgummi och skyddshöljen av plast. Arbetet utförs i alla typer av fastigheter där människor vistas, exempelvis bostäder, kontorsbyggnader och sjukhus. VS-isoleraren respektive ventilationsisoleraren arbetar ofta på en byggarbetsplats tillsammans med andra yrkesgrupper, bland annat VS-montörer.

Isoleringsplåtslagaren arbetar på industrier med att isolera rör, pannor, cisterner och behållare. Isoleringen är viktig för att minska energiförluster, bullernivåer och brandrisker. I arbetet ingår att klä isoleringen, oftast med plåt som skydd. För att kunna forma plåten måste man ha kunskaper i plåtutberedning och geometri.

Arbetsmiljö
Isoleringsmontörer arbetar oftast självständigt eller i mindre arbetslag. Arbetet utförs ibland i trånga utrymmen och i arbetsställningar som kräver rörlighet.

Förmågor

Förmågor som isoleringsmontörer behöver ha eller utveckla:

God fysik: Isoleringsmontörer behöver god fysik då arbetet är av fysisk karaktär. Även om isolering inte är särskilt tungt sker flera arbetsmoment med armarna över huvudet.

Kreativ förmåga: Såväl olika arbetsplatser som uppdrag kan kräva kreativitet och förmåga att hitta nya lösningar för att få till ett bra resultat.

Organisationsförmåga: En isoleringsmontör behöver planera och lägga upp sina arbeten med god framförhållning för att ha koll på leveranstider på material eller specifika tillträdeskrav på olika arbetsplatser.

Serviceinriktad: Isoleringsmontörer kommer oftast i direktkontakt med kunder och andra intressenter i sitt arbete.
Då krävs förmåga att kommunicera och ge god service.

Självständighet: Isoleringsmontörer arbetar både ensamma och som del i ett arbetslag, det är därmed viktigt att vara självgående.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.