Tunnplåtslagare

Tunnplåtslagaren arbetar med att skapa föremål och detaljer av tunnplåt. Ett sinne för form och ett praktiskt handlag är viktiga egenskaper hos tunnplåtslagaren. Arbetet kräver hantverksskicklighet, ett tekniskt intresse och ett matematiskt sinne.

Tunnplåtslagaren arbetar ofta på verkstäder inom industrin och kan även kallas för industriplåtslagare.

Arbetsuppgifter
Tunnplåtslagaren skapar föremål och detaljer med hjälp av ritningar. Det kan exempelvis vara fönsterpartier, tak eller fläkttrummor. Tunnplåtslagaren arbetar med rostfritt stål, aluminium och andra material. Tunnplåtslagaren skapar föremål och detaljer via dator eller med händerna, det innebär att det är viktigt att kunna arbeta både tekniskt och manuellt.

Tunnplåtslagaren utgår ofta från en ritning och ett ritningsunderlag som beskriver föremålet/detaljen som ska tillverkas. Ibland är instruktionerna utförliga men ibland får man själv lösa uppgiften. Som tunnplåtslagare är det därför viktigt att vara kreativ och händig för att kunna lösa uppgifter själv.

Ritningarna kan man programmera in i en dator som är kopplad till en maskin som skär till föremålet. I moderna anläggningar är tillverkningen helt eller delvis datorstyrd. Det kan vara en maskinställare eller produktionstekniker som skriver in måtten i dataprogrammet, men också tunnplåtslagaren. Utvecklingen går mot att tunnplåtslagaren också tar ansvar för programmeringsarbetet.

Storleken på de plåtbitar som behövs programmeras in i dataprogrammet och överförs sedan till en stansmaskin som klipper ut bitar i rätt storlek för eventuell vidare bearbetning. Traditionellt klipper eller skär man ut de plåtar som ska bearbetas manuellt med hjälp av mekaniska maskiner och eventuellt skärbrännare. Plåten bockas med olika bockmaskiner, som till exempel en kantpress, och man kan behöva borra eventuella hål. Bitarna svetsas ihop och ytorna kan sedan slipas, putsas och poleras med slip- och putsmaskiner.

Arbetsmiljö
Ibland kan arbetet bli tungt men sugklockor används som hjälpmedel vid lyft av stora plåtstycken. Att köra truck kan också ingå i arbetet.

Arbetstider
Det är vanligt att jobba i skift. Det betyder att man jobbar både dag, kväll och helger.

Förmågor

Förmågor som tunnplåtslagare behöver ha eller utveckla:

Förmågan att kunna följa regler och instruktioner: Det är viktigt att kunna följa instruktioner för hur maskiner fungerar och att kunna läsa och förstå ritningar.

Noggrannhet: Det är viktigt att bockar och mått är exakt enligt ritning.

Resultatinriktad: Ha fokus på resultatet och att producera med kvalitet. Vara medveten om produktionskrav och att uppnå resultat i tid.

Säkerhetsfokus: Förmåga att kunna förutse risker i arbetet.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognoserna nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.