Guide

En guide måste tycka om att prata inför människor och det är viktigt att ha överblick över gruppen för att se att alla hänger med. Man måste även vara beredd att svara på frågor samt lösa problem som kan uppstå under en guidning. En guide är specialist på en viss ort, ett område eller en sevärdhet. Som guide har du också intresset och förmågan att förmedla din kunskap till andra människor. Rösten är ett av dina viktigaste arbetsredskap.
Kvinna med barngrupp

Arbetsplatsen kan variera beroende på vilken typ av uppdrag man har.

Arbetsuppgifter
Som lokalguide informerar man om en speciell ort och dess omgivning. En guidning kan vara olika lång - allt från en hel dag till en timme. Ibland kan en rundtur innehålla flera stopp vid olika sevärdheter där lokalguiden också visar runt.

Som guide kan arbetet också spänna över ett större område som till exempel ett län eller en region.

Som guide vid ett företag (företagsguide), myndighet eller organisation informerar man om arbetsplatsen och dess verksamhet. Oftast är då uppgiften som guide kombinerad med andra arbetsuppgifter.

Rundtursguiden arbetar på ett företag eller rederi som jobbar med sightseeing. Man kan då till exempel leda rundturer med buss eller båt.

På en del orter finns också taxiguider som kör rundturer.

Det finns också en kategori guider som visar naturområden, fiskeplatser och jaktområden. Dessa guider kan kallas vildmarksguider, naturguider eller fiskeguider.

De flesta guider arbetar säsongsvis som guide och kombinerar guidningen med något annat yrke. Vid hembygdsgårdar och mindre muséer kan arbetet som guide vara kombinerat med exempelvis tjänst som inom vaktmästeri, reception eller administrativa uppgifter.

Arbetstider
Det finns mycket få heltidsanställda guider.

Förmågor

Förmågor som guider behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga:
En guide måste tycka om att prata inför människor och det är viktigt att ha överblick över gruppen för att se att alla hänger med.

Problemlösning:
Man måste även vara beredd att svara på frågor samt lösa problem som kan uppstå under en guidning.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.