Välj och planera

 

Att planera

Modell för handlingsplan
Här är ett exempel på en enkel handlingsplan.
Den kan du använda oberoende av hur omfattande dina mål är.

Klicka på de olika delarna för att lära dig mer.