Välj och planera

 

Planeringsteknik
En handlingsplan kan vara allt från en liten lapp med ett mål och några punkter till ett omfattande dokument med delmål och tidplan. Oavsett vad din handlingsplan gäller så har du alltid hjälp av att strukturera och skriva ned dina tankar.