Det kan finnas flera olika vägar till ditt mål. Yrkeshögskola? Folkhögskola? Högskola? Komvux?

Vad är det för skillnad på yrkeshögskola, högskola, folkhögskola och komvux? Läs mer om de olika utbildningsformerna.

Vad är viktigast för dig när du ska välja yrke eller utbildning? I Välj och planera kan du göra övningar som hjälper dig att lista ut vilka utbildningar som kan passa dig.

Komplettera betygenMiriam studerar igen

Jag har jobbat sedan jag slutade gymnasiet, men nu är jag tillbaka i skolbänken och läser in C-kursen i matematik. Den behöver jag för att komma in på ekonomutbildningen på högskolan.

Frihet och studiedisciplinStudera på distans

Vill du studera men ha möjlighet att styra det mesta av din tid själv? Då kanske distansstudier är någonting för dig.

Så här fungerar det svenska utbildningssystemet

Här kan du läsa om hur utbildningssystemets olika delar med grundskoleutbildning, gymnasieutbildning och utbildning för vuxna hänger ihop.