Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.


Möjlighet till specialisering

Programmet har inga inriktningar, men ger dig möjlighet att specialisera dig. Utbildningen ger möjlighet till jobb inom t.ex. funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.


Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du lär dig om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: hälsa, medicin, människan, psykiatri, psykologi, samhällskunskap, specialpedagogik, svenska eller svenska som andraspråk och vård och omsorg.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter.

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Gymnasiearbete

I slutet av Vård- och omsorgsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. Inom programfördjupningen, om skolan erbjuder det, kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är ytterligare en kurs i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan.

Funktionshinderområdet
Hälso- och sjukvård
Psykiatri
Äldreomsorg

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke, Arbetsförmedlingen

 


Arbetsmarknaden efter Vård- och omsorgsprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Det kommer att finnas mycket stora behov av att rekrytera nya utbildade inom vård och omsorg. Det är för få som skaffar sig en utbildning med inriktning mot vård och omsorg och det kommer att vara brist på vårdutbildade på många orter i framtiden. Antalet som går i pension ökar och det skapar fler öppningar till jobb för utbildade inom vård och omsorg. Möjligheterna till att finna ett arbete kan variera mellan kommuner med anledning av de enskilda kommunernas ekonomi och därmed deras utrymme att anställa ny personal. Nya jobb uppstår även inom privata vårdföretag. Tillgången på jobb inom vård och omsorg kommer att vara stor på lång sikt. En viktig anledning förutom att fler går i pension inom yrkena är ett växande antal gamla i befolkningen som behöver vård och omsorg i framtiden. Det finns dessutom mycket goda möjligheter till jobb inom andra mer specialiserade vårdyrken om man vidareutbildar sig på universitet och högskola.


Vad gör eleverna efter Vård- och omsorgsprogrammet?

Se vad eleverna som tagit examen från Vård- och omsorgsprogrammet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

 

Arbete eller studier

 

Högskolestudier, ämne

 

 

 

 

Yrken, områden:

 

Förklaringar och definitioner Källa: Skolverket

Senast granskad: 2019-05-28
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se