Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på t.ex. restaurang, bageri eller butik.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.


Tre olika inriktningar

Bageri och konditori

  • Du lär dig om hantverket inom bageri och konditori. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bagare och konditor.

Färskvaror, delikatess och catering

  • Du lär dig om livsmedel, försäljning, råvaruurval, tillagning, drycker, dukning och uppläggning. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. butikssäljare inom färskvaror och delikatess.

Kök och servering

  • Du lär dig om matlagning i restaurang, om servering och om bararbete. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. kock, servitris eller servitör.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om traditionella och moderna hantverksmässiga metoder, livsmedelsproduktion, matlagning, servering, måltiden som helhet, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering. Du lär dig om planering, organisering, ekonomi och företagande. Du utvecklar din förmåga att bemöta kunder och ge service.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: hygienkunskap, livsmedels- och näringskunskap, måltids- och branschkunskap och service och bemötande.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet tränar du dig i yrket under verkliga förhållanden tillsammans med andra. Du får lära dig att samarbeta och möta kunder och gäster. Teori och praktik knyts ihop. Du tränar dig i att ta initiativ, vara flexibel, lyhörd, kreativ och arbeta självständigt. Du får planera, genomföra och kvalitetssäkra arbetet.

Gymnasiearbete

I slutet av Restaurang- och livsmedelsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter restaurang- och livsmedelsprogrammet inom gymnasieskolan.

Bageri- och konditorikunskap - B
Bageri- och konditorikunskap - K
Kock
Servitris eller servitör

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke, Arbetsförmedlingen


Arbetsmarknaden efter Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Antalet jobb inom restauranger har ökat de senaste tio åren och det finns goda utsikter att utvecklingen blir fortsatt bra de kommande tio åren. Cafénäringen är en bransch där jobben ökar. Jobben blir fler i antal, främst i stora städer och på turistorter. Det krävs vanligtvis en fullgjord utbildning på gymnasienivå och för vissa yrken behövs ytterligare utbildning efter gymnasiet. Yrkeserfarenhet stärker jobbchanserna och praktik inom utbildningen är viktig. Ett jobb inom restaurang innebär ofta arbete på kvällar och helger och deltidsarbete är vanligt.

Inom livsmedelsområdet ser möjligheten till arbete olika ut beroende på yrke inom området. Bäst möjligheter till arbete finns inom konditori, men även inom charkuteri och styckning finns tämligen bra anställningsmöjligheter. Den mest varierande arbetsmarknaden finns inom företag som jobbar med produktion av livsmedel. Det beror på att det ofta kan ske förändringar inom produktionen, till exempel att ny teknik införs, att delar eller hela produktionen läggs ner på vissa orter, att produktion flyttar osv. Var medveten om att det kommer att finnas stora skillnader i anställningsmöjligheter mellan olika orter.


Vad gör eleverna efter Restaurang- och livsmedelsprogrammet?

Här kan du se vad eleverna som tog examen från Restaurang- och livsmedelsprogrammet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

 

Studier eller arbete

 

Högskolestudier, ämne

 

Yrkesområde

 

 

 

 

 


 

Förklaringar och definitioner Källa: Skolverket

Senast granskad: 2019-05-28
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se