Handels- och administrations-programmet

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Handels- och administrationsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med handel, administration och kommunikation.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.


Två olika inriktningar

Administrativ service

  • Du lär dig om administration, ledarskap och organisation i företag och offentlig förvaltning. Du lär dig också om entreprenörskap och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. ekonomiassistent, IT-administratör, marknadsassistent, personalassistent, redovisningsassistent eller arbete inom kundservice och reception.

Handel och service

  • Du lär dig om detalj- och partihandel. Du lär dig också om näthandel, ledarskap och företagande och om entreprenörskap, service och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. butikskommunikatör, butikssäljare, företagssäljare, handlare, inköpare, marknadsförare och arbete inom logistik eller kundservice.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling. Du lär dig administrativt och organisatoriskt arbete inom företag och offentlig förvaltning, ekonomiuppföljning, kommunikation, kundservice, konferens- och receptionsarbete.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: entreprenörskap, försäljning och kundservice, handel, information och kommunikation.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet tränar du din förmåga att möta människor och utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare. Du tränar dig i att söka, analysera och värdera information och att ta ansvar och handla med omdöme.
Du arbetar ofta i projektform, och tränar din förmåga till att vara aktiv och företagande. Du förbereder dig för fortsatt lärande i arbetslivet.

Gymnasiearbete

I slutet av Handels- och administrationsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper du behöver för att börja jobba med det som du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet är det möjligt att välja detta. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter handels- och administrationsprogrammet inom gymnasieskolan.

Butikssäljare
Företagssäljare
Inköpsassistent
Kundtjänstbiträde
Lagerarbetare
Marknadsassistent
Personalassistent
Redovisningsassistent
Säljassistent

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke, Arbetsförmedlingen

 


Arbetsmarknaden efter Handels- och administrationsprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Det anställs ett stort antal personer inom handeln varje år, det vill säga inom försäljning såsom affärer och butiker. Av den anledningen är möjligheten att finna ett jobb ganska goda. Anställningsbehoven inom handelsyrken har dessutom varit ovanligt stora de senaste åren. Möjligheten att finna ett arbete varierar över landet men den bästa möjligheten till jobb finns vanligtvis på de stora orterna i varje region.

För ett jobb inom handeln krävs förutom utbildning även personliga egenskaper, det vill säga att man gillar kundkontakter och att ge service till människor. Ett jobb inom handel medför ofta arbete på deltid och arbete på kvällar och helger.

Jobbmöjligheterna är inte lika bra inom administration. Det kan ofta vara svårt att hitta ett jobb som administratör eller assistent eftersom arbetslösheten är hög inom dessa yrken vilket gör att konkurrensen om jobben är stor. Arbetsmarknaden varierar mellan år inom samtliga yrken inom handel och administration beroende på hur mycket företag och privatkunder efterfrågar dessa tjänster.


Vad gör eleverna efter Handels- och administrationsprogrammet?

Här kan du se vad eleverna som tog examen från Handels- och administrationsprogrammet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

Arbete eller studier

 

Högskolestudier, ämne

 

Yrkesområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaringar och definitioner

Källa: Skolverket

 

 

 


 

Senast granskad: 2019-05-29
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se