Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.


Fem olika inriktningar

Godshantering

  • Du lär dig om godshantering och logistik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. lager- och terminalarbetare.

Karosseri och lackering

  • Du lär dig om lackering av fordon, diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bilskadereparatör eller billackerare.

Lastbil och mobila maskiner

  • Du lär dig om diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Personbil

  • Du lär dig om diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. personbilsmekaniker.

Transport

  • Du lär dig om trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bussförare eller lastbilsförare.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om fordons funktion och konstruktion och hur du diagnostiserar, reparerar och utför service på fordon.
Du lär dig hur man transporterar gods eller personer och hanterar gods på lager och i terminaler. Du lär dig också att använda datorer och olika datasystem.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: fordons- och transportbranschen och fordonsteknik.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du lär dig att välja rätt utrustning och metoder.

Gymnasiearbete

I slutet av Fordons- och transportprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska.  Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter fordons- och transportprogrammet inom gymnasieskolan.

Billackerare
Bilskadereparatör
Bussförare
Lagerarbetare
Lastbilsförare
Lastbilsmekaniker
Maskinmekaniker
Personbilsmekaniker
Reservdelspersonal
Terminalarbetare

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke, Arbetsförmedlingen

 


Arbetsmarknaden efter Fordons- och transportprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Det finns kontinuerliga behov av att anställa inom fordons- och transportyrken. De största behoven av att anställa finns för tekniker och mekaniker inom fordonsområdet men det finns också stort behov av olika slag av fordonsförare, till exempel lastbilschaufförer och bussförare. Inom en del av dessa yrken är det svårt att hitta tillräckligt med utbildade. Dessutom är omsättningen av jobb är högre än inom andra områden på arbetsmarknaden, det vill säga att man byter jobb vilket leder till att fler behöver anställas. Arbetsgivarna behöver även ersätta många som går i pension under de närmaste åren. Jobbmöjligheterna är mest osäkert inom lager- och terminalarbete genom att stora lagerarbetsplatser kan slås samman och flyttas till en annan ort. Arbetsmarknaden varierar mellan år inom samtliga yrken inom fordon och transport beroende på hur mycket företag och privatkunder efterfrågar dessa tjänster.


Vad gör eleverna efter Fordons- och transportprogrammet?

Se vad eleverna som tog examen från Fordons- och transportprogrammet gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

Arbete eller studier

Sysselsättning efter Fordonsprogrammet

 

Högskolestudier, ämne.

För få individer för att visa statistik.

 

 

Yrken, områden

 

Förklaringar och definitioner Källa: Skolverket

Senast granskad: 2019-05-29
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se