Gymnasieingenjör

Efter teknikprogrammet kan du gå ett påbyggnadsår för att utbilda dig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt efter utbildningen.

En ingenjör är utbildad för att lösa problem. Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt men några av de jobb som kan vara aktuella är projektledare, produktionstekniker, designer eller arbetsledare.

Utbildningen har fyra profiler:

  • Design och produktutveckling
  • Informationsteknik
  • Produktionsteknik
  • Samhällsbyggande

Det här lär du dig på programmet

Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande. Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken och gör ett examensarbete. Minst 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande (apl) ingår i det fjärde året där eleverna får arbeta på ett sätt som förbereder dem för rollen som ingenjör.

Så här är programmet upplagt

Utbildningen sker i samarbete mellan skolan och näringslivet. Eleverna ska få möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter bland annat med hjälp av den internationellt erkända CDIO-modellen där eleverna får tänka ut lösningar på faktiska problem, skapa en lösning, genomföra och sedan förvalta lösningen.

Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att se till att utbildningen är relevant och leder till kompetenser som arbetsmarknaden vill ha.

Behörighet

Du är behörig att söka vidareutbildningen om du har en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller en likvärdig utbildning. I examen ska två karaktärskurser inom valt område ingå. Vilka karaktärskurser beror på vilka du söker. Om du väljer den profil som motsvaras av teknikprogrammets inriktning så finns karaktärskurserna obligatoriskt i din gymnasieexamen. Det är möjligt att göra ett studieuppehåll innan du börjar på vidareutbildningen det fjärde året, men du måste börja på utbildningen senast det kalenderår då du fyller 22 år.

Ansökan till programmet

Om du vill söka till det fjärde året ska du göra det i den kommunen du bor i. Det gäller även om skolan ligger i en annan kommun, då skickar din hemkommun ansökan vidare till rätt huvudman.

Senast granskad: 2019-05-14
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se