Gymnasieutbildningar

Här finns information om de gymnasieprogram och utbildningar som finns i gymnasieskolan.

Nationella program

De nationella programmen har samma innehåll oberoende av vilken skola du går i. Vilka ämnen du kan läsa inom programfördjupningen på programmet kan dock skilja sig mellan skolor. Det finns 18 nationella program att välja mellan: 12 yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Alla är treåriga.

Introduktionsprogram

Det finns fem introduktionsprogram för dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Andra gymnasieutbildningar

Utöver de nationella programmen finns det spetsutbildningar, International Baccalaureate (IB), lärlingsutbildningar (inom yrkesprogrammen), idrottsutbildningar, riksrekryterande utbildningar och så kallade särskilda varianter.
 

     


 

Senast granskad: 2016-04-27
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se