Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

VVS- och fastighetsprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 600 p

  • Engelska 5 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 1 100

Programgemensamma kurser 400 p

  • Praktisk ellära 100
  • Systemuppbyggnad 100
  • Värmelära 100
  • Verktygs- och materialhantering 100

Inriktningar 300 p

Fastighet 300

  • Fastighetsförvaltning 100
  • Fastighetsservice – byggnader 100
  • Elkraftteknik 100

Kyl- och värmepumpsteknik 300

  • Elkraftteknik 100
  • Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100
  • Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet 100

VVS 300

  • Värmeteknik 1 100
  • Entreprenadteknik 100
  • Sanitetsteknik 1 100

Ventilationsteknik 300

  • Elkraftteknik 100
  • Luftbehandling 100
  • Ventilationsteknik – injustering 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning