Behörighetsvisaren

Se vilka högskoleutbildningar du kan bli behörig till.

Den särskilda behörigheten till högskolan är indelad i 15 områdesbehörigheter. En områdesbehörighet är kurser som krävs för att bli behörig inom ett utbildningsområde. Här kan du se vilka högskoleutbildningar du kan bli behörig till efter de olika högskoleförberedande programmen och deras inriktningar. Du kan också välja ett yrke och se vilka gymnasieprogram som ger behörighet till den högskoleutbildning som leder fram till yrket.

Förklaringar

Grönt: Programmet och inriktningen ger behörighet.   


Gult: Programmet och inriktningen kan ge behörighet om skolan erbjuder kursen/kurserna och du aktivt väljer denna kurs/kurser.

Orange: Du kommer inte att kunna läsa in hela behörigheten inom programmet och inriktningen utan måste läsa utökat program (beslutas av rektor) eller komplettera efter gymnasieskolan. Du kan läsa en del av behörigheten du behöver om skolan erbjuder kurserna.

Att tänka på:

- Gäller Gy2011

Här visas exempel på utbildningar eller examen för varje behörighetsområde. Många fler utbildningar finns.

- Olika högskolor kan ha olika behörighetskrav på liknande utbildningar.

- Behörighetskraven för A6c visas inte av utrymmesskäl.

* För optikerprogrammet gäller grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c och Naturkunskap 2. Eller: Matematik B och Naturkunskap B.

* För arkitektutbildninen gäller grundläggad beöright + Samhällskunskap 1b (1a1 + 1a2), Matemtk 3b/3c, Naturkunskap 2 alt. (Kemi 1 + Fysik 1a (1b1 + 1b2).

Observera att Naturkunskap B/2 kan ersättas av Biologi A/1, Fysik A/1 och Kemi A/1.

 
Senast granskad: 2019-02-01
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se