Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.


Tre olika inriktningar

Fritid och hälsa

  • Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Pedagogiskt arbete

  • Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. barnskötare eller elevassistent.

Socialt arbete

  • Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. väktare, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö.

På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: hälsa, naturkunskap, pedagogik, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Gymnasiearbete

I slutet av Barn- och fritidsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är en kurs i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter barn- och fritidsprogrammet inom gymnasieskolan.

Bad/sporthallspersonal
Barnskötare
Elevassistent
Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar
Personlig assistent
Personlig tränare
Stöd och service inom funktionshinderområdet
Väktare

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke, Arbetsförmedlingen


Arbetsmarknaden efter Barn- och fritidsprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Barn och fritidsprogrammet leder till möjligheter att söka arbete inom flera yrken efter fullgjord utbildning inom programmet. Möjligheten till arbete efter utbildningen har förbättrats på senare år. Det kan fortfarande bli svårare att få jobb inom vissa yrken. Denna situation gäller bland annat för många som väljer att studera inom inriktningen fritid och hälsa. Bäst möjligheter till arbete finns inom inriktningen socialt arbete men jobbmöjligheterna är också ganska goda inom förskolan. En del av dem som genomgår barn- och fritidsprogrammet brukar vidareutbilda sig till andra yrken som kräver utbildning efter gymnasieskolan, till exempel förskollärare.


Vad gör eleverna efter Barn- och fritidsprogrammet?

Här kan du se vad eleverna som tagit examen från Barn- och fritidsprogrammet 2013/14 gör ett år efteråt (kalenderåret 2015).
 

Arbetar eller studerar

Cirkeldiagram, sysselsättning efter avslutat program

 

 

 

 

 

 

Högskolestudier, ämne

 

 

 

 

 

 

 

Yrkesområden, kvinnor

 

 

 

 

Yrkesområden, män

 

 

 

 

 

Förklaringar och definitioner Källa: Skolverket

Senast granskad: 2019-05-29
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se