Betyg och utvecklingssamtal

Från och med årskurs 6 sätts terminsbetyg i grundskolan. Terminsbetygen är en bedömning av de kunskaper eleven har visat fram till betygssättningen. I språkval (till exempel franska, tyska och spanska) sätts betyg från årskurs 7.

Terminsbetyg sätts i årskurserna 6–9. Det sista betyget, på vårterminen i årskurs 9, är ett slutbetyg. Det är med det betyget som man söker vidare till gymnasieskolan. Det finns kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan. Kunskapskraven beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg.

Betygsskalan

I grundskolan har betygsskalan sex steg: A, B, C, D, E och F. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. F är inte godkänt. Betyg ska sättas efter hela betygsskalan. Om det inte går att sätta ett betyg för att eleven har varit borta för mycket från skolan markeras det med ett streck (-).

Läs mer om betyg på Skolverket.se

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Det kallas för ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. 

För de elever som inte får betyg ska en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) skrivas. Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla skriftliga omdömen.

Senast granskad: 2016-04-26
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se