Spetsutbildning i grundskolan

I grundskolans årskurs 7-9 finns det möjlighet att gå en så kallad spetsutbildning. Syftet är att ge eleverna möjlighet till fördjupning och breddning i ett eller flera ämnen. Spetsutbildningarna är riksrekryterande så alla i hela landet kan söka till dem.

I spetsutbildningen kan du bredda och fördjupa dina kunskaper i något eller några av de här ämnena: matematik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, engelska och/eller språkval. Det finns också möjlighet att läsa gymnasiekurser och få betyg i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. Spetsutbildning i grundskolan är försöksverksamhet som påbörjades hösten 2012.  

Grundskolor med spetsutbildning

Senast granskad: 2016-11-25
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se