Vad händer när ansökningstiden gått ut?

Skolverket kontrollerar att alla ansökningar som har kommit in är korrekta. Du behöver inte kontrollera med Skolverket att din ansökan kommit fram om du:

  1. har fått en e-postbekräftelse att din ansökan tagits emot samt fått ett DNS-nummer,
  2. har skrivit ut, undertecknat och postat ansökan till Skolverket.

Du som söker till yrkesdansarutbildningen ska även bifoga en kopia på terminsbetyg från höstterminen i årskurs 9 (eller motsvarande).

Efter att du har ansökt via Skolverkets webbplats och postat den undertecknade ansökan får du inte någon ytterligare bekräftelse från Skolverket. Om något saknas i din ansökan kommer du att bli kontaktad av Skolverket via e-post.

Färdighetsprov

Nästa steg i antagningen är att göra ett färdighetsprov. Alla som har postat en korrekt och undertecknad ansökan blir kallade. Skolverket postar kallelse till färdighetsprov för yrkesdansarutbildningen i vecka 3 2019 för modern nutida dans eller vecka 4 2019 för klassisk balett.

I kallelsen står det när och var färdighetsprovet äger rum, var man samlas, hur provet går till och vilka kläder man ska ha på sig. Det är först efter att ansökningstiden har gått ut som Skolverket kan informera om vilken tid provet äger rum. Innan dess vet vi inte hur många sökande det är och hur många grupper det blir.

Färdighetsproven är en uppdansning i form av en danslektion som leds av en danslärare.

Efter varje färdighetsprov får du ett skriftligt besked om du har gått vidare eller inte.

Om du får förhinder

Om du blir sjuk eller skadad och inte kan komma till färdighetsprovet är det mycket viktigt att du informerar Rådet för dansarutbildning. Det gör du genom att skicka en ansökan om synnerliga skäl samt ett intyg från läkare eller annan till dansarutbildning@skolverket.se. Skälet prövas sedan av rådet och om de beviljar din ansökan om att göra provet vid ett senare tillfälle den 1-2 juni, får du en ny kallelse.

Att dra tillbaka sin ansökan

Skulle det bli så att du av någon anledning ändrar dig och inte vill ansöka till utbildningen kan du göra ett återtagande av din ansökan. Skicka i så fall ett meddelande (med namn, personnummer, sökt årskurs och ort) till dansarutbildning@skolverket.se

Senast granskad: 2018-09-07
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se